Hopp til innhold
Villreinspor. Illustrasjon: Sigrid Østrem Skoglund, Norsk institutt for naturforskning, kjelde: Artsdatabanken CC BY 4.0.
Villreinspor. Illustrasjon: Sigrid Østrem Skoglund, Norsk institutt for naturforskning, kjelde: Artsdatabanken CC BY 4.0.
X
Innhald

Rein

Rein, Rangifer tarandus, drøvtyggjar som høyrer til hjortefamilien. I Noreg finst det villrein i Sør-Noreg og på Svalbard. Tamrein vert halden både i Sør-Noreg og Nord-Noreg.

Rein, Rangifer tarandus, er ein drøvtyggjar som høyrer til hjortefamilien, til dei partåa hovdyra sin orden. 

Det finst fleire underartar. Svalbardrein er minst, og karibuen, som lever i det nordlege Amerika, er størst. Kroppslengda på karibuen kan vere på opptil 220 cm, boghøgda på opptil 125 cm. Bukken kan kome opp i 270 kg, medan hoa, simla, veg noko mindre. Norsk villrein har normalt ei boghøgde på opptil 120 cm. Bukken kan vege opptil 150 kg, men er vanlegvis under 100 kg. 

Ryggen og sidene er vanlegvis gråbrune med eit svakt gulskjær, undersida er gråkvit. Reinen har lysare farge om vinteren. Begge kjønna har gevir, som dei feller kvart år. Geviret er størst i seks- til åtteårsalderen.
 
Reinen lever av gras, urter og blad, om vinteren et han mest lav. Paringa går føre seg i september–oktober, og kalven vert fødd i mai. 

Villrein er utbreidd i tundra- og barskogområda og på ein del øyar på den nordlege halvkula. Noreg og Russland er dei einaste landa i Europa der det framleis finst restar etter den opphavlege, ville fjellreinen. I Noreg finst det villrein på Svalbard, elles finst han no berre i Sør-Noreg, blant anna på Hardangervidda, i Dovrefjell og i Rondane. Bestanden i Sør-Noreg er på om lag 35 000 dyr. Det vert felt rundt 5000 dyr per år ved jakt. Tamrein vert halden både i Sør-Noreg og Nord-Noreg.
 
Sjå video frå NRK Skole: «Europas siste villreinstamme»
 

Peikarar

Norsk Villreinsenter, villrein.no

Svalbardrein, Norsk Polarinstitutt

Villrein, Miljøstatus.no


 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 12.08.2013
Sist oppdatert: 26.04.2017