Hopp til innhold
X
Innhald

Georges Cuvier

Georges Cuvier, 1769–1832, var fransk zoolog. Han vert rekna som grunnleggjaren av den samanliknande anatomien og av moderne paleontologi. Cuvier interesserte seg ikkje for utviklingslæra, men forklarte ulikskapane mellom nolevande og utdøydde organismar med ein «katastrofeteori».

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 05.09.2013
Sist oppdatert: 05.09.2013