Hopp til innhold
X
Innhald

Fibromyalgi

Fibromyalgi, ein diagnose som har vore nytta her i landet særleg dei siste par tiåra. Diagnosen blir brukt om smerter og spenning knytt til musklar og ledd, såkalla «tenderpoints». Mange slike pasientar kjenner seg ofte trøytte og har søvnvanskar. Fleire er plaga av angst og depresjon. I England har ein sjeldan nytta diagnosen fibromyalgi, men derimot myalgisk encefalitt, om dei same symptoma som ved fibromyalgi.

Først publisert: 23.03.2012
Sist oppdatert: 23.03.2012