Hopp til innhold
X
Innhald

Bataljon

Bataljon, ei underavdeling av eit regiment eller ein brigade. Ein bataljon har vanlegvis stab, stabskompani, støttekompani, og 3–4 kompani, anten eskadronar eller batteri. Krigsstyrken ligg mellom 400 og 1000 mann, og bataljonsjefen er anten oberstløytnant eller major.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 10.02.2012
Sist oppdatert: 10.02.2012