Hopp til innhold
X
Innhald

Rikard

Rikard er eit mannsnamn frå gamaltysk Ric(o)hard, av namneledd som svarar til det norrøne ríkr, "mektig", og harðr, "hard". Namnet er kjent i Noreg sidan 1300-talet. Richard er eit engelsk kongenamn

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 03.12.2013
Sist oppdatert: 03.12.2013