Hopp til innhold
X
Innhald

Roald

Roald er eit mannsnamn som kjem frå det norrøne hróðr, "ros, heider", og valdr, "herskar". Namnet var vanleg i mellomalderen, seinare meir spreidd og sjeldan, men vart vanleg att i mellomkrigstida. Ei sjeldan sideform er Vrål.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 03.12.2013
Sist oppdatert: 03.12.2013