Hopp til innhold
X
Innhald

Rolf

Rolf er eit mannsnamn frå det norrøne (H)rólfr, *(H)róðolfr , av hróðr, "ros, heider", og ulfr, "ulv". Namnet som var vanleg i mellomalderen og frå slutten av 1800-talet, kan òg skrivast Rolv. Det tyske Rudolf, med kortforma Rudi, har same opphavet og vart noko brukt i Noreg kring 1900. Den engelske forma er Rudolph, den italienske Rodòlfo og den franske Rodolphe.
(* rekonstruert form)

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 06.12.2013