Hopp til innhold
X
Innhald

Vidar

Vidar er eit mannsnamn som kjem frå det norrøne adjektivet víðr, "vid", og -arr, frå det urnordiske harjaR, "krigar". I norrøn mytologi er Víðarr ein av sønene til Odin. Vidar er kjent som førenamn i Noreg sidan ca. 1200.

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 


Sist oppdatert: 06.12.2013