Hopp til innhold

Nils Bergslien

Nils Bergslien, kunstmålar og skulptør. Bergslien var ein folkelivsskildrar som nytta motiv frå norsk bygdetradisjon og frå norsk soge.

Les meir om Nils Bergslien

Finn Kvalem

Finn Kvalem, skodespelar, instruktør og omsetjar, byrja karrieren sin ved Det Norske Teatret og var tilknytt teatret i 14 år, frå 1956 til 1969.

Les meir om Finn Kvalem

Elias Blix

Elias Blix

Elias Blix var professor og politikar, men framfor alt kjend som salmediktar og bibelomsetjar.  Gjennom virket sitt står Blix som den fremste pioneren for nynorsk kyrkjespråk.

Les meir om Elias Blix

Odd Furøy

Odd Furøy, skodespelar, fiskarson som vart lærar, som forlét skulelivet til fordel for teaterkunsten, og som meinte at anonymitet er ein livskvalitet.

Les meir om Odd Furøy

I-mål

I‑mål er ein variant av nynorsk som nyttar former som soli og husi i staden for sola og husa. I‑formene var dei opphavlege formene i landsmålet.

Les meir om I-mål

Kuwait

Kuwait

Oljerike Kuwait er eit bitte lite land på toppen av Golfen, med mektige naboar som Saudi-Arabia, Irak og Iran. Den strategiske plasseringa og dei enorme oljereservoara gjer landet til eit av dei rikaste i verda per hovud.

Les meir om Kuwait

Harald 5.

Harald 5.

Harald 5. er konge i Noreg og den første norske kongen som er fødd her i landet sidan 1380. Kong Harald har vore konge sidan 1991. Saman med dronning Sonja har kong Harald vidareført og modernisert det norske kongedømet, og han nyt stor respekt som ein inkluderande konge.

Les meir om Harald 5.

Klaus Høyem

Klaus Jakobson Høyem frå Byneset var lærar og hospitalforstandar i Trondheim. Han var tidleg ute med å gjendikte salmar og andre dikt til ein nynorsk som delvis var prega av trønderdialekten.

Les meir om Klaus Høyem

Iran

Iran

Eit eintydig bilete av Den islamske republikken Iran pregar vestlege medium, men bak presteveldet skjuler det seg eit historisk og kulturelt mangfald få land kan måle seg med.

Les meir om Iran