Hopp til innhold

Otto Bahr Halvorsen

Otto Bahr Halvorsen, politikar. Statsminister og formann i Høgre, som med fast hand styrte landet gjennom dei store streikane på tjuetalet. Halvorsen arbeidde for å betre vilkåra for sjuke og fattige.

Les meir om Otto Bahr Halvorsen

Nynorsk

Nynorsk

Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål.

Les meir om Nynorsk

Stordata

Stordata

Stordata (engelsk: big data) er omfattande, komplisert informasjon som dataprogram kan tolke for å finne nyttige svar om alt frå epidemiar til verdsrommet.

Les meir om Stordata

Gazastripa

Gazastripa

Gazastripa er ei smal landstripe ved Middelhavet, mellom Israel og Egypt. Området har vore kamparena for striden mellom israelarar og palestinarar dei siste tiåra. Gazastripa er sidan 2007 styrt av organisasjonen Hamas.

Les meir om Gazastripa

Den nynorske litteraturen 1848–2018

I 170 år er det nynorske skriftspråket blitt nytta til dikting, vitskap, presse og opplæring. Litteraturen er blitt mangfaldig og dekkjer mange emne og bruksområde, men dominerer meir på nokre område enn andre.

Les meir om Den nynorske litteraturen 1848–2018