Hopp til innhold

EØS

EØS

EØS, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er ein felles marknad for dei 27 EU-landa og dei tre EFTA-landa Noreg, Island og Liechtenstein.

Les meir om EØS

Nynorsk

Nynorsk

Det nynorske skriftspråket byggjer på norsk folkemål. Dei fleste norsktalande nyttar eit språksystem og eit ordtilfang som ligg nærmare nynorsk enn bokmål.

Les meir om Nynorsk

Thai

Thai

Thai blir snakka av mellom 50 og 60 millionar menneske. Dei fleste bur i Thailand, men også i Kambodsja, Burma/Myanmar og Malaysia finst det thai-talande folk. Thai er eit tonespråk som skil mellom høg, midtre, låg, stigande og fallande tone.

Les meir om Thai

Arameisk

Arameisk er førstespråket til om lag ein halv million menneske – og det liturgiske språket til mange millionar. I antikken var arameisk lenge det viktigaste språket i Midtausten. Det var morsmålet til Jesus, og namnet Jesus er arameisk.

Les meir om Arameisk

Guro Sandsdalen

Guro Sandsdalen, forfattar. Bøkene hennar har tydeleg kvinneperspektiv og fokuserer på sosiale endringar og nye livs- og buformer i det norske samfunnet etter krigen.

Les meir om Guro Sandsdalen

Myanmar

Myanmar

Etter 50 år med lukka militærdiktatur og stagnasjon har Myanmar opna seg for verda. Landet er rikt på naturlege og menneskelege ressursar, men har vore kronisk plaga av etniske konfliktar. Som eit av dei mest klimaendringsutsette landa i verda får Myanmar ei utfordrande framtid.

Les meir om Myanmar

Vietnam

Vietnam

Sidan Vietnamkrigen (1961–75) har Vietnam hatt ei eventyrleg økonomisk utvikling, men landet er i dag plaga av korrupsjon og miljøøydeleggingar.

Les meir om Vietnam