Hopp til innhold

Kristofer Janson

Kristofer Janson

Kristofer Nagel Janson (fram til ca. 1867 vart førenamnet helst stava Christopher), norsk teolog, folkehøgskulelærar, diktar og unitarprest. Han var den første landsmålsforfattaren som fekk kunstnarløn av Stortinget, og ein av dei aller første som gav ut religiøs litteratur på nynorsk.

Les meir om Kristofer Janson

Helgi Valtýsson

Helgi Valtýsson var lærar og forfattar frå Island og busett fleire år i Noreg. Han var den første som omsette eit utval islandsk lyrikk til landsmål.

Les meir om Helgi Valtýsson

Émile Durkheim

Émile Durkheim, fransk professor i samfunnsfag, pedagogikk, og sosiologi. Han studerte korleis den framstormande moderniteten oppløyste tradisjonelle livsformer.

Les meir om Émile Durkheim