Hopp til innhold

Sjargong

Sjargong

Sjargong, ord og vendingar som er særeigne for ei fag- eller samfunnsgruppe, har eit munnleg preg og kan vere vanskelege å skjøne for dei som står utanfor.

Les meir om Sjargong

Molekyl

Molekyl

Molekyl er byggjesteinar i alt som finst, og dei består av to eller fleire atom. Plasseringa til kvart atom er avgjerande for kva eigenskapar molekylet har.

Les meir om Molekyl

Vangsgutane

Vangsgutane

Vangsgutane, teikneserie som starta i 1940, med handling frå kvardagslivet i Bygde-Noreg. Dei to gutane Steinar og Kåre er heltane, medan Larris er rampeguten i forteljingane.

Les meir om Vangsgutane