Hopp til innhold

Niels Juel

Niels Juel, gardbrukar, folkehøgskulemann og stortingsrepresentant frå Halsnøy. Han skreiv det eldste kjende privatbrevet på landsmål.

Les meir om Niels Juel

Nisse

Nisse

Nisse (tuftefolk eller tomte, av tuft, tomt = grunn som det er bygd hus på), i nordisk folketru eit overnaturleg vesen som held til på eller ved ein gard.

Les meir om Nisse

Nelly Sachs

Nelly Sachs, tysk poet og omsetjar, fekk nobelprisen i litteratur for gjennom drama og dikt å ha tematisert jødane sine lidingar under nazismen.

Les meir om Nelly Sachs

Advent

Advent

Advent er namnet på perioden med juleførebuingar fire veker før jul med markering av dei fire søndagane. Kyrkjeåret byrjar med første søndag i advent.

Les meir om Advent

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten er den oppvarminga av jorda som skjer når varme blir fanga i atmosfæren. Drivhuseffekten er ein føresetnad for livet på jorda, men er samtidig årsak til menneskeskapte klimaendringar, ei av dei største utfordringane i vår tid.

Les meir om Drivhuseffekten

Gull

Gull

Gull er eit grunnstoff, og eit symbol på rikdom og makt. Gull er ein god leiar for varme og elektrisk straum og blir difor mykje brukt i elektronikk.

Les meir om Gull