Hopp til innhold
X
Innhald

Bibliografi Ottar Grepstad

Bibliografi over Ottar Grepstads verk og anna redaksjonelt arbeid.

Artikkel om Ottar Grepstad finn du her.


Norsk landbruk – industri eller bygdenæring? (redaktør). 1974

Ressurser og økopolitikk. Vekstøkonomi eller likevektsøkonomi? (medforfattar). Populist 2/1975

Vær utålmodig, menneske. Ei visebok som er noe mer (redaktør). Populist 1978

Populist 1979–81 (redaksjonsmedlem)

Essayet i Norge. Fjorten riss av ein tradisjon (medforfattar). Det Norske Samlaget 1982

Høvesdikting i EF-striden 1970–72. Hovudoppgåve. Universitetet i Bergen 1983

Syn og Segn 1984–88 (redaktør)

Venstres hundre år (redaksjon saman med Jostein Nerbøvik). Gyldendal 1984

Balladen om Europa. Universitetsforlaget 1985

Retorikk på norsk. Det Norske Samlaget 1988

Lesebok 1994 (medredaktør). Nei til EU / Det Norske Samlaget 1994

Stem i! Songbok for røysteføre (medredaktør). Nei til EU 1994. Supprimert

Rhetorica Scandinavica 1997–2018 (medlem redaksjonsråd)

Hamsun i Æventyrland. Nordlandsliv og diktning (saman med Kirsti M. Thorheim). Aschehoug 1995, 2. opplag 2002

Det litterære skattkammer. Sakprosaens teori og retorikk. Det Norske Samlaget 1997

Berge Furre: Sant og visst. Artiklar, foredrag, preiker (redaktør, etterord). Det Norske Samlaget 1997

Nynorsk faktabok 1998. Nynorsk Forum 1998

Norske tekster. Sakprosa (redaktør, innleiing, merknader). Cappelen 1999

Den store nynorske sitatboka. Norsk kulturhistorie gjennom 800 sitat. Det Norske Samlaget 2000

2000: Det makelause året (redaktør). Nynorsk kultursentrum 2001

Det nynorske blikket. Det Norske Samlaget 2002

Fotefar mot nord. En kulturhistorisk reise i Nord-Norge og Namdalen (saman med Kirsti M. Thorheim). Forlaget Press 2003, 2. utgåve 2004, 3. utgåve 2005

Nynorsk faktabok 2005. Nynorsk kultursentrum 2005

Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie, 1.–2. opplag. Det Norske Samlaget 2006

Vestlandets historie, bd. 1–3 (medredaktør), 1.–2. opplag 2006, 3. opplag 2007. Vigmostad & Bjørke 2006

Allkunne (hovudredaktør) 2007–14

Ivar Aasen-tunet gjennom 200 år. Nynorsk kultursentrum 2008

Språkfakta 2010. Nynorsk kultursentrum 2010 (e‑bok)

Avisene som utvida Noreg. Nynorskpressa 1850–2010. Det Norske Samlaget 2010

Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012. 2012 (e‑bok)

Draumen om målet. Tilstandsrapportar frå Norge og Noreg. Det Norske Samlaget 2012

Bibliografi over Ivar Aasens trykte skrifter. 2013 (e‑bok). 2. utgåve 2014, 3. utgåve 2015

På parti med språket? Språkpolitikk i norske partiprogram 1906–2017. 2013 (e‑bok)

Historia om Ivar Aasen. Det Norske Samlaget 2013

Historia om Ivar Aasen. 2014 (e‑bok)

Språksansen. Kalender om all verdas språk. Det Norske Samlaget 2013

Bibliografi over skrifter om Ivar Aasen. 2014 (e‑bok)

Historia om Ivar Aasen. Det Norske Samlaget, 3. utgåve 2014

A world of languages and written culture. 2015 (e‑bok)

Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt 1843–2014. 2015 (e‑bok)

Språkfakta 2015. Ei historie om språk i Noreg og verda gjennom 850 tabellar. 2015 (e‑bok)

Det rause museet. Prosjektplan for Vinje-senteret, 1.–2. opplag. 2016

Vinje-bibliografien. Skrifter av og om Aasmund Olavsson Vinje 1843–2016. Nynorsk kultursentrum 2017

På parti med språket? Språkpolitikk i norske partiprogram 1906–2021. 2017 (e‑bok)

Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt 1843–2014. 2018 (e‑bok)

Language museums of the world. Institutions, websites, memorials. 2018

Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk (redaktør). Det Norske Samlaget 2018

Aasen-bibliografien. Skrifter av og om Ivar Aasen 1825–2017. 2018

Først publisert: 05.06.2018
Sist oppdatert: 05.06.2018