Hopp til innhold

Hans Aarnes

Hans Daniel Kristenson Aarnes, redaktør og forleggjar. Han var ein av dei store gründerane i norsk pressehistorie generelt og nynorsk pressehistorie spesielt.

Les meir om Hans Aarnes

Håkon Aasnes

Håkon Aasnes er teikneserieskapar, ein av dei mest produktive og allsidige i Noreg. Han er sjølvlært og er ein av få som både teiknar og skriv teikneseriehistorier.

Les meir om Håkon Aasnes

Jakob Aaland

Jakob Aaland, historikar, lærar og forfattar. Gjennom heile livet dreiv han lokalhistorisk gransking, særleg i Nordfjorddistriktet.

Les meir om Jakob Aaland

Jakob Aano

Jakob Aano

Jacob Aano var utdanna lektor og stortingspolitikar for Kristeleg Folkeparti (KrF) i tjue år. Særleg markerte han seg i internasjonale saker og fattigdomsspørsmål.

Les meir om Jakob Aano

Jonathan Aars

Jacob Jonathan Aars, filolog og rektor. Han grunnla ein høgre skule, gav ut rettskrivingsreglar til skulebruk og var med og førebudde rettskrivinga av 1907.

Les meir om Jonathan Aars

Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås, forfattar, filosof og direktør i Fritt Ord. Han skreiv den første biografien om Olav H. Hauge og har sett søkjelys på fleire kontroversielle spørsmål i verksemda som samfunnsdebattant.

Les meir om Knut Olav Åmås

Knut Åm

Knut Åm, norsk sivilingeniør, geofysikar, industrileiar og professor, som mellom anna har vore direktør i Phillips Petroleum.

Les meir om Knut Åm

Magnar Åm

Magnar Åm

Magnar Åm er ein komponist som sameiner eit fritonalt tonespråk med melodiske kvalitetar, og som tek både tradisjonelle og folkemusikalske element opp i sitt personlege uttrykk. Dei fritonale elementa blir kombinerte med eit sterkt medvit om musikken sin plass i rommet, noko som gjer koreografi og plassering av instrumenta til ein integrert del av musikken.

Les meir om Magnar Åm

Olav Åm

Olav Åm, skuledirektør og kulturarbeidar. Han var med på dei første forsøka med 9-årig skule og var medredaktør for det første leksikonet som kom både på bokmål og nynorsk.

Les meir om Olav Åm

Olav Åsmundstad

Olav Tordsson Åsmundstad var mellom dei tidlege målmennene i Gudbrandsdalen, og han var den første som omsette ei islandsk ættesoge til landsmål.
Les meir om Olav Åsmundstad

Sivert Aarflot

Sivert Aarflot, bonde, omgangsskulelærar og lensmann, var ein folkeopplysningsmann og kulturentreprenør som kring 1800 gjorde Ekset i Volda til eit allment senter for utvikling av skriftkultur.

Les meir om Sivert Aarflot

Terje Aarset

Terje Aarset

Terje Aarset, professor i norsk språk ved Høgskulen i Volda. Han har lagt ned eit stort arbeid i utgivinga av Ivar Aasens skrifter og har skrive eit pionerverk om den nynorske songskatten.

Les meir om Terje Aarset

Tora Aasland

Tora Aasland

Tora Aasland, sosiolog, administrator og politikar for Sosialistisk Venstreparti, har hatt ein sentral plass i norsk politikk og statsstyring. Hanna Kvanmo engasjerte seg kraftig for at Aasland ikkje skulle verte partileiar i SV i 1987.

Les meir om Tora Aasland

Yngve Årdal

Yngve Årdal er utanna typograf og vart i 2012 ansvarleg redaktør for den største nynorskavisa i Noreg, Firda, som kjem ut i Førde.

Les meir om Yngve Årdal