Hopp til innhold

Adolf M. St. Arctander

Adolf Maurits Stenbock Arctander var teolog, folkehøgskulestyrar og omsetjar av klassiske skrifter. I studietida vart han vekt av menn som Bjørnstjerne Bjørnson og Christopher Bruun, og for resten av livet var han overtydd målmann.

Les meir om Adolf M. St. Arctander

Alv Askeland

Alv Martin Askeland, sokneprest og sentral aktør i Vestmannalaget gjennom mange tiår. Han forma den ideen som blei til Akademiet i Rauland.

Les meir om Alv Askeland

Anders Aschim

Anders Aschim, teolog, bibelomsetjar og faglitterær forfattar. Hovudverket hans til no er ein detaljert og velskriven biografi om professoren, politikaren og salmediktaren Elias Blix.

Les meir om Anders Aschim

Anders M. Andersen

Anders Magne Andersen, tidlegare førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap ved Universitetet i Stavanger. Han har markert seg som offentleg debattant og var den første redaktøren i Klassekampen.

Les meir om Anders M. Andersen

Anton Aure

Anton Magnus Aure, boksamlar og bibliograf som på vel 20 år bygde opp ei eineståande samling av bøker og skrifter på nynorsk og dialekt.

Les meir om Anton Aure

Fra Angelico

Fra Angelico [andzjelikå] (eigentleg Guido di Pietro; ordensnamn Fra Giovanni Angelico da Fiesole), 1387–1455, var italiensk dominikanarmunk og målar.

Les meir om Fra Angelico

Ingrid Andsnes

Ingrid Andsnes

Ingrid Andsnes, pianist som har vore oppteken av å utforske nye formidlingsmåtar for klassisk musikk. Som solist og kammermusikar har ho i fleire år reist på turnear for Rikskonsertane og Den kulturelle skulesekken.

Les meir om Ingrid Andsnes

Johannes Aursland

Johannes Aursland var gymnaslektor og skreiv eit lesedrama med emne frå norrøn gudelære. Han utvikla ein teori om at gudediktet «Voluspå» var skrive i Nordfjord.

Les meir om Johannes Aursland

Karl Akre

Karl Edvard Pedersen Akre var lærar. Saman med Ananias Brune stod han i 1875 for det nordlegaste bladforsøket på landsmål.

Les meir om Karl Akre

Leif Ove Andsnes

Leif Ove Andsnes er pianist. Andsnes har gitt ut ei rekkje plater med musikk av mellom andre Grieg, Chopin, Liszt og Janáček og vert ofte omtala som ein av dei største musikarane i sin generasjon.
 

Les meir om Leif Ove Andsnes

Liv Marie Austrem

Liv Marie Austrem

Liv Marie Austrem, forfattar, har to gonger fått Brageprisen for sine lågmælte og velskrivne barnebøker. Med oppvekst frå Gudbrandsdalen har ho formidla nordnorsk kystkultur med stor entusiasme, både som fagbokforfattar og som dramatikar.

Les meir om Liv Marie Austrem

Marit Arnstad

Marit Arnstad

Marit Arnstad, jurist, stortingsrepresentant for Senterpartiet frå Nord-Trøndelag, parlamentarisk leiar for Senterpartiet og statsråd både i Bondevik si første regjering (1997–2000) og i Stoltenberg si andre regjering (2012–2013).

Les meir om Marit Arnstad

Mathias Askevold

Mathias Askevold, handelsmann og forfattar, var blant dei mestseljande nynorskforfattarane på byrjinga av 1900-talet, med skrønesamlingar frå Sunnfjord.

Les meir om Mathias Askevold

Oddleiv Apneseth

Oddleiv Apneseth, pressefotograf som har vunne ei rekkje prisar for dei uttrykksfulle og levande bileta sine, både av kvardagslege og oppsiktsvekkjande situasjonar.

Les meir om Oddleiv Apneseth

Olav Aukrust

Olav Aukrust

Olav Aukrust var ein viktig lyrikar i mellomkrigstida. Med dei tre samlingane Himmelvarden, Hamar i Hellom og Solrenning skapte han ein høgromantisk syntese av folkelege, nasjonale, og mystisk-religiøse element.

Les meir om Olav Aukrust

Rasmus B. Anderson

Rasmus B. Anderson

Rasmus B. Anderson, norskamerikansk filolog og professor, skarp og uthaldande talsmann for norsk kultur i Midtvesten, fekk innstifta Leif Eiriksson-dagen som minnedag i Amerika, opnar den nesten 700 sider lange sjølvbiografien sin med å slå fast – på norsk, engelsk og latin – at livet er ein krig.

Les meir om Rasmus B. Anderson

Reidar Almås

Reidar Almås, professor og grunnleggjar av Norsk senter for bygdeforskning. Grøn omsorg, samdrift og endringsprosessar på bygda er nokre av dei prosjekta han har forska på.

Les meir om Reidar Almås

Ruth Alvsen

Ruth Alvsen, redaktør, journalist og forfattar, følgde i Aasmund Olavsson Vinje sine spor hundre år etter og var mellom dei første norske kvinnene som dreiv oppsøkjande reportasjejournalistikk.

Les meir om Ruth Alvsen

Sakarias Ansok

Sakarias Ansok, småbrukar og sogeforteljar. Han var ein av dei første som systematisk samla inn kunnskap om fjell- og fjordgardane langs Storfjorden på Sunnmøre.

Les meir om Sakarias Ansok

Sigbjørn Apeland

Sigbjørn Apeland, organist og etnomusikolog som har markert seg både som utøvar og forskar med sterk interesse for folkelege og verdslege uttrykk.

Les meir om Sigbjørn Apeland

Sivert Aklestad

Sivert Simonsson Aklestad frå Hjørundfjord var gardbrukar, emissær, klokkar og lokalhistorikar. Han skreiv mange dikt og songar med kristeleg innhald.

Les meir om Sivert Aklestad

Thomas av Aquino

Thomas av Aquino, Thomas Aquinas, 1225–74, var ein italiensk dominikanarmunk, kyrkjelærar og filosof som var den fremste teologen i mellomalderen.

Les meir om Thomas av Aquino

Åge Aleksandersen

Åge Aleksandersen

Åge Aleksandersen er vokalist, gitarist og bandleiar. Han er av mange rekna som trønderrockens "far", og har vore ein vegvisar for å bruke norsk språk og dialekt i rockemusikk. LP-en Levva Livet! selde over 250 000 eksemplar.

 

Les meir om Åge Aleksandersen