Hopp til innhold

Brynjulf Alver

Brynjulf Alver var professor ved Universitetet i Bergen og ein av dei fremste forskarane i Norden innanfor folkloristikk og etnologi.

Brynjulf Alver var fødd 28. september 1924 i Kristiansand i Vest-Agder og døydde 21. februar 2009. Alver studerte ved Universitetet i Oslo og tok magistergraden i folkloristikk i 1951. Han arbeidde som arkivar og universitetslektor ved Universitetet i Oslo frå 1962 til 1971, med eit års avbrot i København, der han var direktør for Nordisk Institut for Folkedigtning (NIF) frå 1968. Frå 1972 var han dosent i etnologi og folkloristikk ved Universitetet i Bergen, og frå 1983 til pensjonsalderen i 1994 var han professor i folkloristikk same staden.

 

Alver fekk ei sentral rolle i utviklinga av kulturfagstudiet i Bergen. Han forska på traderingsprosessar og sette kvardagsliv og folkekultur i samtida i fokus. Han var mellom dei første som brukte feltarbeid som metode. Alver var ein populær formidlar for ulike målgrupper også utanfor forskingsmiljøet.

 

Dei to første bøkene gav Alver ut i 1954: Segner frå Alversund og Torleiv Hannaas og hans arbeid med folkedikting. Mellom seinare arbeid i den omfattande og breie vitskaplege produksjonen er ei bok om folkeleg tidsrekning, Dag og merke (1970), ein analyse av «Draumkvedet» (1971), Overtru om sex (1993) og Norsk folkedikting (1996). Ei bok om juleskikkar kom i 2004.

 

Mange var også samarbeidsprosjekta hans. – og fela ho lét. Norsk spelemannstradisjon, skriven i 1966, gav han ut saman med Arne Bjørndal, og i 1971 var han medredaktør og bidragsytar i Nordic folklorists of the past. Det omfattande verket Norsk eventyrbibliotek redigerte han saman med Olav Bø ofl. i 1970- og 80-åra. Alver var bidragsytar til gards- og ættesoge frå Alversund (2003). Saman med Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem gav han ut tobindsverket Olea Crøger. Lilja bære blomster i enge (2004). Dette arbeidet er ei undersøking av folkeminne frå Telemark, nedskrivne av Olea Crøger.

 

Alver var oppteken av museumsarbeid og kulturvern. Han grunnla Skedsmo Historielag i 1960. Han var formann og styremedlem ved Hordamuseet i 12 år og styremedlem ved Norsk Folkemuseum. Ved Vestlandske Kunstindustrimusem var han formann i fire år og styremedlem i seks. Han var òg styremedlem ved Ole Bull Akademiet i åtte år og formann for Norsk folkeminnelag i to år.

 

Kjelder

Brynjulf Alver: «Folkloristikk. Vitskapen om tradisjonen og samfunnet», Syn og Segn 1974

Dag Strömbäck, Brynjulf Alver ofl. (red.): Biographica. Nordic folklorists of the past. København 1971

Arild Strømsvåg og Torunn Selberg (red.): Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. Med innleiing om Alvers karriere. Stabekk 1994

Hans-Jakob Ågotnes: «Brynjulf Alver», Aftenposten Morgen 2.3.2009

Hans-Jakob Ågotnes: «Ein ruvande personlegdom», Bergens Tidende 2.3.2009

 

Bernt Kåre Vatnelid: «Brynjulf Alver», nettsidene til Universitetet i Bergen: http://www.hf.uib.no/i/ikk/ansatte/brjalv/brj.htm [lesedato 8.8.2012]

 

Peikarar 

Bibliografi i Bibsys 

Digitaliserte bøker av Brynjulf Alver på Nasjonalbiblioteket, nb.no

Først publisert: 16.05.2018
Sist oppdatert: 16.05.2018