Hopp til innhold
X
Innhald

Magne Aasbrenn

Magne Aasbrenn, lektor, forfattar, forleggjar og tidlegare leiar i Noregs Mållag. Han var den første leiaren i organisasjonen som kjem frå Østfold.

Magne Aasbrenn er fødd 23. august 1955 i Fredrikstad i Østfold. Han tok vidaregåande skule i 1971–74 og er utdanna cand.philol. med hovudfag i engelsk frå Universitetet i Oslo i 1984. Emnet for hovudfagsoppoppgåva var George Eliot og romanen Middlemarch. Aasbrenn er tilsett som lektor ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Han var leiar i Noregs Mållag for perioden 2016–20.

Aasbrenn har gitt ut fleire bøker. Han debuterte på fredrikstaddialekt med oppvekstromanen Banna ben i 1978. Hjelpebok i nynorsk for østfoldingar kom i 1990, romanen Apalvika i 1994 og Ferdaminne Fredrikstad i 2012. 1 2015 kom 250 slengerær – språklige skråblikk 2004–2014, om målet i Østfold og Fredrikstad. Aasbrenn har òg gitt ut fleire bøker saman med Marit Øgar Aasbrenn, og han var redaktør for Østfold Mållag si årbok Aust i Vika i 2009–11 og i 2012.

Saman med Marit Øgar Aasbrenn har han drive forlaget Kvitveis sidan 1989. Fram til 2012 var namnet på forlaget Hvitveis. Namneendringa til Kvitveis var eit språkleg signal til støtte for nynorsk og dialekt. Forlaget har gitt ut meir enn 40 bøker, der emna er språk, kultur og historie.

Aasbrenn byrja å skrive nynorsk i 1991. Han brenn for bruken av dialekt, og han har arbeidd mykje for å synleggjere og heve statusen til fredrikstadmålet. Som leiar i Noregs Mållag arbeidde Aasbrenn for å sikre sidemålsordninga og nynorsken i randsonene. Han jobba for å styrkje samarbeidet med fagrørsla og arbeidde for at kommunereforma ikkje skulle gå ut over nynorsken.

Aasbrenn er styremedlem i Fotballmuseets Venner i Fredrikstad, har vore leiar i Østfold Mållag sidan 2002 og fekk Østfold Mållag sin målpris i 2009.

Kjelder

Svein Kristiansen: «Stolt av å være 'dialektkæll'», intervju i Fredrikstad Blad, f-b.no: http://www.f-b.no/magne-aasbrenn/kultur/stolt-av-a-vare-dialektkall/s/5-59-78701 [lesedato 21.4.2016]

«Lektor frå Østfold er innstilt som ny leiar for Noregs Mållag», utdanningsnytt.no: https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2016/mars/lektor-fra-ostfold-er-innstilt-som-ny-leiar-for-noregs-mallag/ [lesedato 21.4.2016]

Peikarar

Hans Rasmus Glomsrud: «Her vann han kampen om Østfoldmålet», f-b.no

John Johansen: «Det alle prekær om, men få tør å preke», f-b.no

Noregs Mållag: «Magne Aasbrenn er ny leiar i Noregs Mållag», nm.no

Noregs Mållag: «Østfoldmålprisen til Magne Aasbrenn», nm.no

Nettstaden til Kvitveis forlag

Først publisert: 31.03.2017
Sist oppdatert: 27.04.2020