Hopp til innhold
Framsida av boka «Ferdaminne 100 år etter»  (1960) av Ruth Alvsen.
Framsida av boka «Ferdaminne 100 år etter» (1960) av Ruth Alvsen.
X
Innhald

Ruth Alvsen

Ruth Alvsen, redaktør, journalist og forfattar, følgde i Aasmund Olavsson Vinje sine spor hundre år etter og var mellom dei første norske kvinnene som dreiv oppsøkjande reportasjejournalistikk.

Ruth Alvsen var fødd 2. juni 1913 i Bodin i Nordland og døydde i Skien 16. november 1974. Ho las først handelsfag i Bodø. Examen artium tok ho i 1938 i Bergen, og i 1946 studerte ho ved City of London College i tre månader.

I 1930 fekk Alvsen kontorjobb i Bergen. Frå 1937 og fram til krigsutbrotet i 1940 var ho tilsett som journalist i Gula Tidend. Under andre verdskrigen arbeidde ho mellom anna ved pressekontoret til den norske legasjonens i Stockholm, i 1944. Ho var journalist i Morgenbladet frå 1945 til 1948, deretter kom ho til Gula Tidend same året, og frå 1949 var ho avisa sin Oslo-korrespondent.

Frå 1953 til 1954 var Alvsen redaksjonssekretær i For Bygd og By. Deretter var ho redaktør i Telemark Tidend frå 1955 til 1958 og samstundes journalist i Varden fram til 1962. Ho var sekretær ved NRKs informasjonskontor i 1963 og journalist i Alle Kvinners Blad frå 1964. Alvsen skreiv òg bokmeldingar og gjorde omsetjingsarbeid. Ho var ein profilert journalist på nynorsk, og ho nytta begge målformer.

Ho skreiv fleire forfattarportrett, mellom dei om Tor Jonsson og Jan-Magnus Bruheim. Ho fekk dessutan Sigrid Undset i tale i eit intervju for Morgenbladet i 1945 om Knut Hamsuns landssvik.

Alvsen debuterte med ei novellesamling, På alle fire, i 1940 og gav sidan ut tre bøker. Etter ei reportasjereise publiserte ho boka Jomfru Marias brunn (1950) om konflikten mellom Israel og palestinarane. Slik vart ho ein av dei første norske journalistane som ytra seg om Midtausten-spørsmål. Boka Ferdaminne 100 år etter (1960) kom først i artikkelform tinga av avisa Varden. Alvsen tok utfordringa frå avisa om å følgje A.O. Vinje på vegen over Dovre, ei ferd ho gjorde på moped. Boka er humoristisk og ei kjærleikserklæring til norsk kultur og natur, og ikkje minst til Vinje sjølv.

Kjelder

Ruth Alvsen: Jomfru Marias brunn. Bøstad 1950

Ruth Alvsen: Ferdaminne hundre år etter. Skien 1960

Kåre Kleivan og Simen Kr. Hangaard: Pressefolk. Oslo 1967

Ingar Sletten Kolloen: Berre kjærleik og død. Ein biografi om Tor Jonsson. Oslo (1999) 2001

Reidun Kvaale: Kvinner i norsk presse. Oslo 1986

Sigrun Slapgard: Sigrid Undset. Dikterdronningen. Oslo 2007

Ottar Grepstad: «Med språket som innsats. Årstale nr. 10 om tilstanden for nynorsk skriftkultur», Nynorsk kultursentrum, http://www.aasentunet.no/?menu=18&id=7475 [lesedato 13.8.2012]

Peikarar

Digitaliserte bøker av Ruth Alvsen på Nasjonalbiblioteket, nb.no

Først publisert: 08.02.2013
Sist oppdatert: 15.04.2020