Hopp til innhold
Foto: Ivar Aasen-tunet
Foto: Ivar Aasen-tunet
X
Innhald

Terje Aarset

Terje Aarset, professor i norsk språk ved Høgskulen i Volda. Han har lagt ned eit stort arbeid i utgivinga av Ivar Aasens skrifter og har skrive eit pionerverk om den nynorske songskatten.

Aarset er fødd på Vartdal i Ørsta 7. desember 1945. Han tok examen artium i Volda i 1966 og lærareksamen same staden i 1968. Han studerte seinare nordisk og tysk ved Universitetet i Trondheim og tok i 1974 hovudfag i nordisk med ei hovudoppgåve om syntaks i norsk.
Han underviste først ein periode i grunnskulen og var 1975–77 vitskapleg assistent ved NAVF-prosjektet «Norsk personnamnleksikon» ved Universitetet i Trondheim. Frå 1978 underviste han ved Møre og Romsdal distriktshøgskole (no Høgskulen i Volda) og fekk fast tilsetjing der som førsteamanuensis frå 1982. I 2011 vart han utnemnd til professor i norsk språk ved høgskulen.
Aarset har særleg arbeidd med namnegransking, edisjonsfilologi (vitskapleg tekstutgjeving) og nynorsk skriftkultur. Mellom hovudverka hans er dei nye utgåvene av Ivar Aasens Ordbog over det norske Folkesprog (2000) og Norsk Ordbog (2003), begge utgitt i samarbeid med Kristoffer Kruken. Saman med Jarle Bondevik og Oddvar Nes har han i Ivar Aasen-selskapet redigert ti band  uprenta skrifter av Ivar Aasen. I 1996 redigerte Aarset den nye utgåva av Ivar Aasens Det norske Folkesprogs Grammatik, utgitt av Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda. Året etter gav han saman med Kristoffer Kruken ut ei ny utgåve av Ivar Aasens Norsk Navnebog.
Aarset har ei sterk interesse for musikk. Han har skrive om lag 150 arrangement for kor, song og piano, strykekvartett og orgel, og han har truleg ei av dei største private samlingane av songbøker i landet. I 1991 redigerte han (saman med Erling Flem) Knut Didriksen Stafsets Minder fra Forfædrene. Slåttar og salmetonar frå Skodje og Vatne. I 2009 kom praktboka Den nynorske songskatten, eit vitskapleg pionerverk som tek for seg 15 av dei klassiske nynorsksongane.
Kjelder
Terje Aarset, brev 11.1.2012, 24.2.2012 og 31.8.2012.
Marianne Lystrup: «På jakt etter dei elska songskattane». Vårt Land 28.4.2010
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen: «Ein storfelt konsert på prent». Dag og Tid 16.10.2009
Margunn Sundfjord: «Klangfull songhistorie». Nationen 24.12.2009
Høgskulen i Volda: «Terje Aarset professor i norsk språk», publisert 18.4.2011, 
Peikarar

Først publisert: 19.12.2011
Sist oppdatert: 07.12.2019