Hopp til innhold
X
Innhald

Andreas Olai Schei

Andreas Olai Schei (1902–1989) frå Førde. Jurist. Høgsterettsdomar og sivilombodsmann. Kontorsjef i Forsyningsdepartementet 1939, ekspedisjonssjef 1940-1942. Ekspedisjonssjef i Justisdepartmentet 1945 og høgsterettsdommar 1946. Frå 1962 til 1974 var han første ombodsmann for forvaltninga (sivilombodsmann). Har vore leiar for ei rad offentlege komitear og utval . Tildelt Storkorset av St. Olavs Orden. Bror til Nikolai Schei og far til høgsterettsdomar Tore Schei fødd 1946, som vart utnemnd til høgsterettsjustitiarius i 2002.

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 21.11.2007