Hopp til innhold

Ananias Brune

Ananias Johannes Brune, lærar og læstadiansk forkynnar. Saman med Karl E. Akre stod han i 1875 for det nordlegaste bladforsøket på landsmål.

Les meir om Ananias Brune

Arne Brimi

Arne Brimi

Arne Brimi, kokk, kokebokforfattar og gründer frå Vågå. Han har gjeve ut ei rekkje bøker om norsk mat basert på naturlege råstoff, og han har delteke i fjernsynsserien ”Gutta på tur” på TV 2.

Les meir om Arne Brimi

Arnfinn Bruflot

Arnfinn Bruflot, norskamerikansk handverkar, redaktør, forfattar og målmann. Bruflot er den siste norskamerikanaren som har skrive om livet som utvandrar på nynorsk.

Les meir om Arnfinn Bruflot

Arnt Bakke

Arnt Bakke, høgskulelektor og folkemusikksamlar. Han oppretta Nordnorsk Folkemusikksamling i 1949 og var den første styraren av samlinga.

Les meir om Arnt Bakke

Arthur Berg

Arthur Bjarne Berg, mangeårig redaktør i den kristne avisa Dagen og ein av dei fremste meiningsberarane blant kristenfolket gjennom etterkrigstida.

Les meir om Arthur Berg

Arve Moen Bergset

Arve Moen Bergset, fiolinist, hardingfelespelemann, kvedar og songar. Han blei i ung alder kjend for den klokkeklare songstemma si, som trollbatt fjernsynspublikum og platekjøparar. Få, om nokon, andre tradisjonsmusikarar enn Bergset har opplevd å oppnå barnestjernestatus på riksnivå.

Les meir om Arve Moen Bergset

August Bosse

August Jacob Bosse, typograf og målmann, fagforeiningsleiar og omsetjar. Han var typograf i Den 17de Mai og omsette Det kommunistiske manifestet til nynorsk.

Les meir om August Bosse

Brita Bratland

Brita Bratland, bonde og kvedar, blei med sitt rike repertoar og sin tekstretta syngjestil ei viktig inspirasjonskjelde for yngre folkesongarar i 1970-åra.

Les meir om Brita Bratland

Christian Botha

Christian Botha, lærar, forfattar og språkpolitikar. Han stod midt i språkstriden i slutten av 1930-åra, då Stortinget vedtok nye rettskrivingsreglar, som skulle byggje bru mellom bokmål og nynorsk.

Les meir om Christian Botha

Cornelius Berg Bugge

Cornelius Berg Bugge, forretningsmann og eigedomsmagnat som satsa alt han tente på å utvikle nynorske forretningstiltak og dermed sikra grunnlaget for både aviser, hotell og teater, men sjølv gjekk han konkurs.

Les meir om Cornelius Berg Bugge

David Olsson Bakke

David Olsson Bakke, bonde, målmann, avisredaktør, stortingsmann og lokalhistorikar. Gjennom fleire tiår var han ein av dei fremste radikale bygdepolitikarane på Vestlandet.

Les meir om David Olsson Bakke

Edvard Befring

Edvard Befring

Edvard Befring er den første professoren i spesialpedagogikk i Noreg, og han har markert seg som forskar internasjonalt. Førebygging av problemåtferd og kravet om eit verdig liv for barn og unge er viktige mål i arbeidet hans.

Les meir om Edvard Befring

Eirik Bruhjell

Eirik Bruhjell gjorde ei dannings- og klassereise frå husmannsson til prost. Før han gjekk inn i prestetenesta, var han folkehøgskulelærar og aktiv målmann.

Les meir om Eirik Bruhjell

Elias Berdal

Elias Petersson Berdal, bedriftsleiar. Han var ein av dei fremste økonomane i målrørsla før 1940, og ingen enkeltperson hadde meir å seie for utviklinga av nynorsk handelsspråk i første halvdel av 1900-talet.

Les meir om Elias Berdal

Elias Berge

Elias Jakob Berge, teolog og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Berge var notbasen frå Sunnmøre som vart prest og ein viktig pioner i norsk nødhjelpsarbeid.

Les meir om Elias Berge

Elias Blix

Elias Blix

Elias Blix var professor og politikar, men framfor alt kjend som salmediktar og bibelomsetjar.  Gjennom virket sitt står Blix som den fremste pioneren for nynorsk kyrkjespråk.

Les meir om Elias Blix

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant. Holen Bjørdal har hatt fast plass på Stortinget sidan 2013 som representant for Arbeidarpartiet frå Møre og Romsdal. Då han vart vald inn i 2013 var han med sine 23 år ein av dei to yngste på Stortinget. 

Les meir om Fredric Holen Bjørdal

Georg Brandes

Georg Brandes (1842–1927) var ein dansk litteraturkritikar og forskar som truleg hadde større innverknad på norsk litteratur på 1870- og -80-talet enn nokon nordmann.
Les meir om Georg Brandes

Gerd Kjellaug Berge

Gerd Kjellaug Berge, hotelldirektør. Med bruk av nynorsk i leiarverv både i Norsk Hotell- og Restaurantforbund og Næringslivets Handelsorganisasjon blei ho kåra til «Årets nynorskbrukar 2002».

Les meir om Gerd Kjellaug Berge

Hallvard Blekastad

Hallvard Blekastad var kunstmålar, lærar og hagebrukar – og svært oppteken av norsk språk og åndelege spørsmål. Ivar Aasens grammatikk pla liggje på nattbordet hans, saman med bøkene til venen Olav Aukrust.
Les meir om Hallvard Blekastad

Halvard Bjørkvik

Halvard Bjørkvik, historikar, forskar og museumsmann. Han har lagt ned ein stor innsats for norsk lokalhistorisk forsking, formidling og kulturvern.
Les meir om Halvard Bjørkvik

Hans Børli

Hans Børli

Hans Børli, 1918–89, var forfattar og skreiv lyrikk, romanar og ei novellesamling. Børli skreiv ei lang rekkje naturdikt, men òg råkande, realistiske skildringar frå skogsarbeidaryrket.
Les meir om Hans Børli

Harald Bøe

Harald Bøe, lærar, rektor og næringslivsjournalist i NRK Rogaland og NRK Dagsnytt, med ei markant nynorskrøyst i nesten 30 år.

Les meir om Harald Bøe

Hauk Buen

Hauk Buen er ein av våre mest framifrå og avhaldne hardingfelespelemenn. Han driv familiegarden i Jondalen i Buskerud, vidarefører telemarksspelet og held konsertar med eige feler i inn- og utland.

Les meir om Hauk Buen

Herborg Bryn

Herborg Bryn, journalist, programleiar og kommunikasjonsarbeidar. Ho var som kanalsjef for NRK P2 sentral i utviklinga av radiokanalen sin profil.

Les meir om Herborg Bryn

Jan-Petter Blom

Jan-Petter Blom, folkemusikkforskar, felespelar og professor i sosialantropologi, pedagog og pådrivar innanfor norsk folkemusikk gjennom mange tiår.

Les meir om Jan-Petter Blom

Jens Brekke

Jens Brekke

Jens Brekke, lærar, kulturarbeidar og songar frå Vik i Sogn. Han er ein framståande formidlar av Per Sivle si dikting, men har også skrive og framført ei rekkje eigne viser og småforteljingar.

Les meir om Jens Brekke

Johannes Belsheim

Johannes Belsheim

Johannes Engebretson Belsheim, husmannsgut og skomakarson frå Valdres som vart heidersmedlem av vitskapsselskapet i Praha. Midt i livet tok han avskil frå eit presteembete for å konsentrere seg om bibelgransking og anna forfattarverksemd.

Les meir om Johannes Belsheim

Johannes Bull

Johannes Catharinus Bull, ingeniør og industrileiar, som helst skreiv engelsk eller landsmål, og som var ein viktig økonomisk hjelpar for mange nynorske aviser.

Les meir om Johannes Bull

Julius Baumann

Julius Baumann, forfattar, foreiningsmann og folketalar som var ein svært viktig kulturpersonlegdom blant norske utvandrarar i USA og Canada.

Les meir om Julius Baumann

Kjetil Bang-Hansen

Kjetil Bang-Hansen, teatersjef, skodespelar og instruktør. Han har vore ein av dei mest sentrale teatersjefar og regissørar i Noreg sidan 1960-talet.

Les meir om Kjetil Bang-Hansen

Knut Buen

Knut Buen er hardingfelespelemannen, rosemålaren og kulturarbeidaren som for mange står som symbolet på norsk folkemusikk og tradisjonskunst.

Les meir om Knut Buen

Knut Aastad Bråten

Knut Aastad Bråten, kulturhistorikar, folkemusikar, skribent, redaktør og dagleg leiar for Jørn Hilme-stemnet. Han er ein av dei fremste utøvarane på langeleik her i landet.

Les meir om Knut Aastad Bråten

Kristin Bakken

Kristin Bakken, forskingsdirektør. I åra 2002–2008 etablerte ho som prosjektdirektør Norsk Ordbok 2014 som eit prosjekt for å fullføre verket til grunnlovsjubileet i 2014.

Les meir om Kristin Bakken

Kåre Bjørgen

Kåre Bjørgen, lyrikar, skreiv dikt i nasjonalromantisk tradisjon. Han hadde sin poetisk mest produktive periode under krigen og fekk ettermælet farga av at han var aktiv i Nasjonal Samling.

Les meir om Kåre Bjørgen

Lars Berg

Lars Berg

Lars Kornelius Edvard Berg var lærar og forfattar. Han var motstandsmann og krigsfange under andre verdskrigen. Berg tok initiativ til skipinga av Hålogaland Teater.

Les meir om Lars Berg

Martin Birkeland

Martin Birkeland, lærar, norskdomsforkjempar og målmann, var den viktigaste drivkrafta i etableringa av Fana folkehøgskule, og han var styrar der gjennom meir enn tretti år.

Les meir om Martin Birkeland

Merima Maja Brkic

Merima Maja Brkic er fødd i Bosnia og kom til Noreg i 1993. Ho debuterte som nynorsk lyrikar i 1996 med ei sterk diktsamling om krig, oppvekst og fred.

Les meir om Merima Maja Brkic

Miranda Bødtker

Miranda Bødtker var mønsterteiknar og forskingsformidlar. Ho laga tusenvis av illustrasjonar innanfor fleire vitskapsgreiner, med særleg vekt på botanikk.

Les meir om Miranda Bødtker

Mons Breidvik

Mons Breidvik, teiknar, målar og bokkunstnar, var mykje omtykt for stødige portrett og kjenslevare teikningar av badande småbarn. Dei største utsmykkingsarbeida utførte han i USA.

Les meir om Mons Breidvik

Narve Bjørgo

Narve Bjørgo, historikar og forskar. Han har gitt viktige bidrag til norsk mellomalderhistorie og var ein sentral person i oppbygginga av Universitetet i Tromsø i 1970-åra.

Les meir om Narve Bjørgo

Nils Bergslien

Nils Bergslien, kunstmålar og skulptør. Bergslien var ein folkelivsskildrar som nytta motiv frå norsk bygdetradisjon og frå norsk soge.

Les meir om Nils Bergslien

Ola Breivega

Ola Ireneus Breivega, norskfilolog og målmann som har engasjert seg sterkt i språkpolitikk og normeringsordskifte. I vaksen alder skifta han etternamn frå Bredeveien til Breivega.

Les meir om Ola Breivega

Ola Eiriksson Bø

Ola Eiriksson Bø, lærar, målmann, pioner innanfor den kristelege folkehøgskulen, avis- og museumsgrunnleggjar. I 1899 skipa han Valdres folkehøgskule.

Les meir om Ola Eiriksson Bø

Olav Berkaak

Olav Berkaak, lærar, diktar og lokalhistorikar som skreiv artiklar og romanar om hendingar og personar frå heimstaden i Trøndelag.

Les meir om Olav Berkaak

Ole Barman

Ole Gregor Liljedahl Barman, dramatikar, sjef for Det Norske Teatret i to sesongar i 1950-åra, med permisjon frå stillinga som lensmann i Bærum.

Les meir om Ole Barman

Ove Bakken

Ove Menzony Bakken var universitetslektor ved NTNU, litteraturforskar med Rasmus Løland som spesialfelt og aktiv i det frilyndte ungdomsarbeidet.

Les meir om Ove Bakken

Per Sæmund Bjørkum

Per Sæmund Bjørkum, fiolinist, spelemann og pedagog, med blikket retta mot både folkemusikktradisjonen frå Vågå og det store kunstmusikalske repertoaret.

Les meir om Per Sæmund Bjørkum

Peter Benum

Peter Albert Benum, skulemann og botanikar, overlærar ved Tromsø lærarskule og styrar av den botaniske avdelinga ved Tromsø Museum gjennom mange år.

Les meir om Peter Benum

Paal Berg

Paal Berg

Paal Olav Berg, jurist og politikar for Venstre, var sentral i den norske motstandskampen under andre verdskrigen og var den offisielle leiaren for Heimefronten.

Les meir om Paal Berg

Ragna Breivik

Ragna Breivik

Ragna Breivik, vevkunstnar, var ei sjølvmedviten og kompromisslaus kvinne som brukte uvanlege tekstile teknikkar i den store teppeproduksjonen sin. Møtet med Gerhard Munthe vart avgjerande for utviklinga hennar.

Les meir om Ragna Breivik

Ragnar Bjerkreim

Ragnar Bjerkreim, komponist som fekk sitt gjennombrot med musikken til filmane om Kamilla og tyven. Han har sidan komponert musikk for film og fjernsyn og er ein sentral bidragsytar i interesseorganisasjonen NOPA.

Les meir om Ragnar Bjerkreim

Ragnhild Bjørge

Ragnhild Bjørge, målkvinne og journalist. Ho var prosjektleiar for Aksjon nynorsk data 2000, som var med på å påverke Microsoft til å omsetje dei sentrale dataprogramma sine til nynorsk.

Les meir om Ragnhild Bjørge

Rasmus Breistein

Rasmus Dorthin Breistein, filmregissør. Han var med i den første framsyninga på Det Norske Teatret, var pioner i norsk film og laga den første spelefilmen med nynorsk tale.

Les meir om Rasmus Breistein

Reidar Bolling

Reidar Olav Bolling, prest og kyrkjehistorikar. Han skreiv fleire verk om lokalhistorie og lokal kyrkjehistorie og gav ut fleire biografiar.

Les meir om Reidar Bolling

Reidar Brendeland

Reidar Brendeland, artist, komponist og tekstforfattar. Han er primus motor i folkrockgruppa Vestlandsfanden, der han som den einaste har vore med heilt sidan starten. Gruppa har hatt fleire store hitar, mellom anna «Plommer i Hardanger».

Les meir om Reidar Brendeland

Rikard Berge

Rikard Berge, folkeminnesamlar og -granskar. Berge var ein produktiv og original granskar, og etterlét seg om lag 40 000 handskrivne A5-sider.

Les meir om Rikard Berge

Robert Bly

Robert Bly

Robert Elwood Bly, norskætta amerikansk poet og omsetjar som har gjort fleire norske forfattarar tilgjengelege på engelsk. Han har også markert seg som krigsmotstandar og sterk talsperson for mannsrolla.

Les meir om Robert Bly

Rolv Mikkel Blakar

Rolv Mikkel Blakar, professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo. Han set forholdet mellom språk og makt i sentrum og kjempar for å styrkje posisjonen til nynorsken og for å bevare norsk språk generelt.

Les meir om Rolv Mikkel Blakar

Rune Belsvik

Rune Belsvik

Rune Johan Belsvik, framståande, prislønt og nyorienterande forfattar av ei rekkje barne- og ungdomsbøker, romanar, noveller, dikt, forteljingar og skodespel i meir enn 30 år. Han har skrive bøkene om Dustefjerten og Verdas mest forelska par.

Les meir om Rune Belsvik

Sjur Bygd

Sjur Bygd var forfattar, gardbrukar, lokalpolitikar og bankmann. Bøkene hans er fine og djuptloddande skildringar av bygdesamfunn i ei brytingstid.

Les meir om Sjur Bygd

Sondre Bratland

Sondre Bratland

Sondre Bratland, folkesongar frå Telemark som i tiår og på personleg og særeige vis har formidla den mollstemde «blå gleda» som han så råkande omtaler stemninga i den vokale, religiøse folkemusikktradisjonen.

Les meir om Sondre Bratland

Stein Ove Berg

Stein Ove Berg

Stein Ove Berg, artist og låtskrivar. Med viser som «Kommer nå», «Manda morra blues» og «Ta hverandre i hånda og hold» var han ein av dei mest populære visesongarane i Noreg i 1970-åra.

Les meir om Stein Ove Berg

Tarjei Bø

Tarjei Bø

Tarjei Bø, skiskyttar og langrennsløpar frå Stryn. Bø har ein samanlagtsiger i verdscupen og vart Sogn og Fjordane sin første vinterolympiske meister etter stafettgull i Vancouver i 2010.

Les meir om Tarjei Bø

Tina Bru

Tina Bru

Tina Bru, politikar og stortingsrepresentant for Høgre frå Rogaland. Frå 2020 er ho olje- og energiminister i Erna Solberg si blå-grøne regjering.

Les meir om Tina Bru

Tone Birkeland

Tone Birkeland, tidlegare førsteamanuensis, med særleg kunnskap om barnelitteratur og biletbøker. Gjennom forsking og formidling har ho gitt vesentlege bidrag til utvikling av fagfeltet innanfor høgare utdanning.

Les meir om Tone Birkeland

Torbjørn Bratt

Som opphavleg katolsk skulert teolog vart Torbjørn Bratt i 1546 den første lutherske biskopen i Trondheim. Han fekk gode skotsmål av Luther, men aldri tillit av danskekongen.

Les meir om Torbjørn Bratt

Tore Brunborg

Tore Brunborg, jazzsaksofonist, komponist og arrangør. Han har bak seg ei brei musikalsk verksemd, men er mest kjend for det lågmælte, meditative uttrykket.

Les meir om Tore Brunborg

Tore Bruvoll

Tore Bruvoll

Tore Bruvoll, gitarist og komponist som er inspirert av den nordnorske folkemusikken. Han er mykje brukt som frilansfolkemusikar og er ein av initiativtakarane til gruppa Hekla Stålstrenga.

Les meir om Tore Bruvoll

Torleiv Bjørgum

Torleiv Hallvardsson Bjørgum, folkemusikar og kulturarbeidar frå Setesdal, som med markerte rørsler i armar og bein heldt takten heilt til han døydde på scenen.

Les meir om Torleiv Bjørgum

Vincenzo Bellini

Vincenzo Bellini

Vincenzo Bellini, italiensk operakomponist. Han var ein hovudeksponent for bel canto-stilen innanfor italiensk opera, særmerkt av lange, lyriske melodiar og svært godt samsvar mellom musikken og karakterane sin psykologi.
Les meir om Vincenzo Bellini

Wenche Blomberg

 Wenche Blomberg, fødd i 1943, er forfattar og kriminolog. Ho har mellom anna gitt ut Galskapens hus. Internering og utskilling i Norge 1550–1850.

Les meir om Wenche Blomberg

William Blake

William Blake var ein britisk målar, grafikar og poet som har halde fram med å inspirera litteraturen lenger enn mange av sine romantiske samtidige.

Les meir om William Blake

Øivind Blunck

Øivind Blunck

Øivind Blunck, skodespelar, songar og komikar som har nådd ut til eit breitt publikum og er ein av dei mest brukte revyartistane i Noreg. Han er ein folkeleg humørspreiar, mellom anna med karakterane «Reidar» og «Fridtjof».

Les meir om Øivind Blunck

Øystein Bjørdal

Øystein Bjørdal er prest og prestelærar og har arbeidd mykje med kyrkjemusikk og liturgiske spørsmål. Frå 2002 til 2013 var han domprost i Molde.

Les meir om Øystein Bjørdal

Åsmund Bjørnstad

Åsmund Bjørnstad

Åsmund Bjørnstad er professor i planteforedling, forfattar og gjendiktar. Naturen står i sentrum for arbeidet hans som forskar, formidlar og diktar. Som gjendiktar har han laga norske versjonar av krevjande og verdifull poesi.

Les meir om Åsmund Bjørnstad