Hopp til innhold
X
Innhald

Alf Baartvedt

Alf Baartvedt var prest og radikal politikar, som tidleg laga lærebøker på landsmål.

Baartvedt var fødd som småbrukarson i Fusa sør for Bergen 25. februar 1843 og døydde i Aukra på Romsdalskysten 5. januar 1903. Etter lærarseminaret på Stord i 1863 og artium i 1867 studerte han teologi ved universitetet i Kristiania. Rett etter embetseksamen i 1872 drog han til Amerika og vart ordinert til prest for «Innherreds og annecterede menigheder» i Minnesota. I eit par år reiste han rundt og heldt gudstenester for norske nybyggjarar der.
 
Frå 1877 var Baartvedt stiftskapellan i Trondhjems stift og frå 1885 sokneprest i Aukra. Han kom frå tronge kår, og han var mellom dei mange bondestudentane som laut slite for å vinne fram til eksamenar og embete. I Romsdals amt vart han ein pioner for den organiserte venstrerørsla, og han fekk kritikk frå biskopen for det politiske engasjementet.
 
I 1882 gav Baartvedt ut Kristeleg barnelæra etter Luters katekisma og året etter Kristeleg tru og livnad. Bøkene vitnar om korleis presten ville nå fram til bygdeborna. Han ville ta vare på morsmålet, og han var overtydd om at folket vart gladare i Guds ord når dei fekk høyre og lese det på sitt eige språk.

Først publisert: 03.09.2009
Sist oppdatert: 04.02.2013