Hopp til innhold
X
Innhald

John G. Bernander

John Gordon Bernander, næringslivsleiar og politikar, tidlegare stortingsrepresentant for Høgre og kringkastingssjef i NRK.

John G. Bernander er fødd i New York 22. september 1957 og voks opp i Brooklyn og Kristiansand. Han var elev ved Kristiansand handelsgymnas i 1973–76 og tok Sjøkrigsskolen i Bergen i 1976–77. Deretter studerte han jus ved Universitetet i Oslo og blei cand. jur. i 1982. Han arbeidde som advokat fram til 1993, då han blei viseadministrerande direktør i Assuranceforeningen Gard i Arendal, frå 1995 administrerande direktør same staden. Han var kringkastingssjef i NRK frå 2001 til 2007 og direktør i NHO frå 2009 til 2012. Frå 2012 er han sjølvstendig næringsdrivande og frå 2015 styreleiar for Talent Norge, eit talentprogram for unge kunst- og kulturutøvarar.

Bernander var formann i Kristiansand Unge Høgre i 1974–75, medlem av Kristiansand bystyre i 1980–89 og av formannskapet i 1980–85. Han var personleg sekretær i Industridepartementet i 1985–86 og formann i Vest-Agder Høgre i 1988–89, og han representerte Høgre i Vest-Agder på Stortinget i perioden 1989–93. Bernander var nestleiar i Høgre i 1991–94, men tok ikkje attval verken til Stortinget i 1993 eller i partileiinga i 1994. Han var medlem av sentralstyret i Høgre frå 1988–97 og formann i valkomiteen i Høgre i 1999, men har sidan ikkje hatt sentrale politiske verv.

I samband med tilsetjinga som kringkastingssjef i 2001 blei det lagt vekt på Bernander si leiarrøynsle frå næringslivet og rikspolitikken, men det blei òg peika på at han ikkje hadde mediebakgrunn. Som kringkastingssjef medverka han til å styrkje økonomien i NRK, og han opna for ei viss kommersialisering.

Kjelder

Olaf Chr. Torp: Stortinget i navn og tall. Høsten 1989 – våren 1993. Oslo 1990

Bernander, John G., «Representanter og komiteer», stortinget.no: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=JOBR [lesedato 16.1.2016]

Peikarar

«Bernander spennende som ny kringkastingssjef, sier Horn», regjeringen.no, pressemelding 19.3.2001

«Bernander har gjort en god jobb som kringkastingssjef», regjeringen.no, pressemelding 19.3.2007

Først publisert: 02.05.2016
Sist oppdatert: 02.05.2016