Hopp til innhold
X
Innhald

Knut Buen

Knut Buen er hardingfelespelemannen, rosemålaren og kulturarbeidaren som for mange nordmenn står som symbolet på den norske folkemusikken og tradisjonskunsten. Den frittalande telemarkingen har greidd å gi norsk folkemusikk ein synleg plass i mediebiletet.

Knut Buen er fødd 31. oktober 1948 i Jondalen i noverande Kongsberg kommune, er son av spelemannen Andres Buen og kvedaren Margit Buen og yngre bror av spelemannen Hauk Buen og kvedaren Agnes Buen Garnås. Buen voks opp i Tuddal i Hjartdal kommune. Han tok til å spele fele då han var ni år gamal.

Tuddal er base for verksemda til Buen. Her ligg hans eige konsertanlegg, Tuddal Amfi, og galleriet Tonehall. I ei årrekkje har han også drive eige bok- og musikkforlag, Buen Kulturverkstad. Buen har for lengst passert eit tresifra tal utgivingar. Mange av dei er baserte på eige innsamlings- og dokumentasjonsarbeid av folkemusikk og folkeminne. Buen er sjølv ein sentral vidareførar av den rike forteljetradisjonen i heimfylket. Frå hausten 2017 er han professor II ved Noregs musikkhøgskole.

Buen har fått ei rekkje prisar og utmerkingar: Han har mellom anna gått til topps på Landskappleiken og vunne to spellemannprisar (1992 og 1994), og i 2017 fekk han tildelt Anders Jahres kulturpris. I 1999 vart han utnemnd til riddar 1. klasse av St. Olavs Orden. Han har vore statsstipendiat sidan 1989.

Sjå video der Knut Buen fortel om Knut Lurås og spelar gangar etter Lurås (2009):

 

Kjelder

Eivind Blikstad (red.): Mellom hjertets slag og felas drag. Festskrift til Knut Buen. Skien 1998

Først publisert: 18.10.2017
Sist oppdatert: 23.08.2019