Hopp til innhold
X
Innhald

Ove Bakken

Ove Menzony Bakken var universitetslektor ved NTNU, litteraturforskar med Rasmus Løland som spesialfelt og aktiv i det frilyndte ungdomsarbeidet.

Ove Bakken var fødd 23. mai 1910 på Singsås i Sør-Trøndelag og døydde 25. januar 2002. Han er gravlagd på Moholt kyrkjegard i Trondheim. Han vart cand.philol. ved Universitetet i Oslo i 1938, med norsk hovudfag og med tysk og engelsk i fagkrinsen. Etter avslutta studium arbeidde han som lektor ved Trondheim katedralskule fram til 1959, og han var sidan tilsett som universitetslektor ved Nordisk institutt ved Norges lærerhøgskole i Trondheim, seinare NTNU.

Han var redaktør for Klæbo-skriftet i 1934. Året etter gav han ut eit skrift om Inge Krokann. Tre år seinare følgde ein biografi om Rasmus Løland og ei samling av Løland sine noveller i utval, som kom i 1972. Bakken skreiv også ei rekkje interessante artiklar om litteraturhistorie, mellom anna om Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Dybfest og Knut Hamsun.

Bakken var med på fleire samarbeidsprosjekt. Saman med Olav Sundet gav han ut ei bok om Ivar Handagard i 1944. Bakken var oppteken av pedagogikk og målsak, og Nynorsk ordliste for grunnskule og vidaregåande skule (1973) gav han ut i lag med Olav Næs.

Bakken var formann i Bondeungdomslaget i Trondheim i to omgangar, frå 1946 til 1947 og frå 1951 til 1957. Han var med i redaksjonsnemnda for femtiårsskriftet deira i 1954.

Kjelder

Ove Bakken: «... lidt om min stilling og streben f.t. – Eit brev frå Endre Jerpstad til Bjørnstjerne Bjørnson», Årbok for Trøndelag 1975

Ove Bakken: Rasmus Løland. Oslo 1938

Tryggve Juul Møller (red.): Studentene fra 1930. Oslo 1955

Peikarar 

Bibliografi i Bibsys 

Først publisert: 16.05.2018
Sist oppdatert: 04.06.2021