Hopp til innhold
X
Innhald

Per Sæmund Bjørkum

Per Sæmund Bjørkum, fiolinist, spelemann og pedagog, med blikket retta mot både folkemusikktradisjonen frå Vågå og det store kunstmusikalske repertoaret.

Per Sæmund Bjørkum er fødd 27. juli 1970 i Oslo. Etter grunnstudium ved Steinerskulen på Grav og eitt år på musikklina ved Hartvig Nissens skole, studerte han ved Noregs musikkhøgskole, der han i 1995 fullførte hovudfag, med professor Magnus Ericsson som lærar. Parallelt med studia, frå 1990, byrja han å spele i Det Norske Kammerorkester. I 1997 vart han tilsett i Oslo-Filharmonien, der han i dag er førstefiolinist.
I tillegg til å vere klassisk musikar er Bjørkum ein habil felespelar. Han gjekk i lære hos Pål Skogum frå 1977 til 1990. I denne perioden vann han fleire gonger klassa si på Landskappleiken. I dag er han aktiv som pedagog og har stilling som førsteamanuensis i felespel ved Noregs musikkhøgskole.
Bjørkum har konsentrert seg om folkemusikktradisjonen frå Vågå i Gudbrandsdalen. Den same bakgrunnen har trekkspelar og professor Jon Faukstad, og dei to har arbeidd saman i ei årrekkje. Kring 350 konsertar i Norden og Europa, og dessutan plateselskapet JPS records, er resultat av samarbeidet. Bjørkum er å finne som solist i andre samanhengar, og i konstellasjon med musikarar som Kåre Nordstoga, Sondre Bratland, Knut Reiersrud, Sigmund Groven og Henning Sommero.
Bjørkum fekk spelemannprisen i 2001 for plata Berg og Vatn og har elles fått SAGA-prisen (1993) og Øyvind Berghs minnepris (1994).
Kjelder
E-post frå Per Sæmund Bjørkum 6.7.2010

Først publisert: 08.05.2012
Sist oppdatert: 07.05.2015