Hopp til innhold
Terje Breivik. Foto: Stortinget.
Terje Breivik. Foto: Stortinget.
X
Innhald

Terje Breivik

Terje Breivik, gründer, tidlegare ordførar i Ulvik og generalsekretær i Venstre. Han er parlamentarisk leiar, nestleiar i partiet og stortingsrepresentant for Venstre frå Hordaland.

Terje Breivik er fødd 24. mars 1965 i Ulvik i Hordaland, der han voks opp. Han tok vidaregåande skule i 1981–84 og studerte ved kommunallinja ved Høgskolen i Oslo i slutten av 1980-åra.

 

Breivik var sjølvstendig næringsdrivande i fleire år, mellom anna som dagleg leiar i breibandselskapet INO AS. Frå 1995 til 2001 var han ordførar i Ulvik kommune, og han har òg vore helse- og sosialsjef i Eidfjord kommune. Han har vore leiar av stadutviklingsprosjektet i Ulvik og ein periode rektor ved Ulvik kommunale musikkskule. Frå 2004 til 2012 var han generalsekretær i Venstre, og i frå 2013 er han stortingsrepresentant for Venstre frå Hordaland.

 

Breivik melde seg inn i partiet i 1987 og var medlem av kommunestyret i Ulvik i 1987–2003, seks av desse åra altså som ordførar. Han var leiar av Ulvik Venstre i 2001–03, leiar av Hordaland Venstre i 2000–04, generalsekretær for partiet i åtte år, frå 2004, og blei vald inn på Stortinget i 2013. På Stortinget var Breivik medlem av finanskomiteen i 2013–18 og familie- og kulturkomiten i 2017–18. Då Venstre gjekk inn i regjeringa Solberg i 2018, blei Breivik parlamentarisk leiar og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

 

Som politikar er Breivik oppteken av verdiskaping og å leggje til rette for eit næringsliv som gir rom for å skape grøn vekst og gjere vilkåra enklare for dei minste bedriftene. Å kjempe mot fattigdom og sikre velferd for alle gjennom mellom anna målretta barnetrygd og lågare prisar i barnehage og SFO, er òg viktige politiske saker. Breivik var imot at Venstre skulle gå inn i regjering, men tok del i forhandlingane.

 

Han er ein habil langrennsløpar og blei verdsmeister i 10 km langrenn for veteranar i 2012. Breivik er nynorskbrukar og blir referert på nynorsk i Stortinget.

Kjelder

Terje Breivik, «Representanter og komiteer», stortinget.no: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=TEB [lesedato 15.3.2018]

Om Terje Breivik på Data om det politiske system (NSD), uib.no: http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=&lan=&MenuItem=N1_3&ChildItem=&State=collapse&UttakNr=87&DokNr=8444&Dokumenttype=3&Partikode=31  [lesedato 15.3.2018]

 

Peikarar

Hordaland Venstre: «Terje Breivik gjenvalgt til Stortinget», venstre.no, publisert 18.9.2017 

Oddvin Aune og Håvard Grønli: «Breivik ny nestleder i Venstre», nrk.no, publisert 14.4.2012 

Først publisert: 17.04.2018
Sist oppdatert: 26.04.2018