Hopp til innhold
X
Innhald

Tone Birkeland

Tone Birkeland, tidlegare førsteamanuensis, med særleg kunnskap om barnelitteratur og biletbøker. Gjennom forsking og formidling har ho gitt vesentlege bidrag til utvikling av fagfeltet innanfor høgare utdanning.

Tone Birkeland er fødd 8. mai 1947 i Bergen. Ho tok examen artium i Kristiansand i 1966 og er cand.philol. frå Universitetet i Bergen (1973), med historie, folkloristikk og nordisk i fagkrinsen. I tillegg har ho pedagogisk seminar (1974). Ho vart tilsett ved Høgskolen i Bergen i 1974 og var førsteamanuensis frå 1994 og fram til ho vart pensjonist. 

Birkeland har skrive ei rad med fagbøker og artiklar om barnelitteratur og biletbøker. Mange av dei er viktige bidrag til norskstudiet i høgare utdanning.

Ho har vore aktiv i nordisk og internasjonalt arbeid og i fagpolitisk arbeid gjennom Norsk kulturråd og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Ho har òg vore aktiv i Noregs Mållag.

For Norsk barnelitteraturhistorie (1997/2005/2018) fekk Birkeland Kari Skjønsberg-prisen i 1997 og The Award from International Research Society for Children’s Literature i 1999. Den norske biletboka (1993) fekk Ord og Bilde-prisen i 1998, medan norskverket Soria Moria (1991/1999) fekk både Brageprisen i 1992 og Den norske læremiddelprisen i 2003. Soria Moria er utgitt på dansk og omarbeidd til bruk i den danske grunnskulen.

Kjelder

E-post frå Tone Birkeland 1.3.2010

Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold: Norsk barnelitteraturhistorie, 2. utg. Oslo 2005

Tone Birkeland og Frøydis Storaas: Den norske biletboka. Oslo 1993

Tone Birkeland og Kjersti Werner: Soria Moria. Språk- og sjangerlære 4.–7. klasse. Oslo 1991–94

Først publisert: 01.03.2019
Sist oppdatert: 01.03.2019