Hopp til innhold

Conrad Clausen

Conrad Gudrow Clausen, kulturkraft og lærar. I fleire tiår redigerte han både lokalavis og lokalhistorisk tidsskrift, arbeidde i Vestmannalaget og leidde Norges Fredslag.

Les meir om Conrad Clausen

David Cameron

David Cameron

David William Donald Cameron, tidlegare statsminister i Storbritannia. Han var leiar for det konservative partiet, toryane, frå 2005 til 2016 og var statsminister frå 2010 til 2016. Han forrekna seg med ein plan for å skape ro i det konservative partiet. Planen, folkerøystinga om EU, førte Storbritannia ut av EU.

Les meir om David Cameron

Hallfrid Christiansen

Hallfrid Christiansen, dialektforskar og første kvinne med doktorgrad i nordisk språkvitskap i Noreg. Ho gjorde eit stort arbeid med å kartleggje nordnorsk talemål.

Les meir om Hallfrid Christiansen

Jean Calvin

Jean Calvin

Jean Calvin, fransk teolog og reformator. Han var saman med den sveitsiske teologen Ulrich Zwingli grunnleggjaren av den reformerte kyrkja, ei av dei tre store kyrkjene som voks fram som eit resultat av reformasjonen på 1500-talet. Calvin blir rekna som ein av dei tre store reformatorane, ved sida av Martin Luther og Zwingli. Calvin levde og verka mange år i Genève i Sveits og var påverka av Luther og den tyske reformasjonen.

Les meir om Jean Calvin

John Cage

John Cage

John Milton Cage, amerikansk komponist og kunstnar. Han var av dei mest sentrale musikkfornyarane på 1900-talet og knytte sterke band mellom musikken og dei andre kunstgreinene.

Les meir om John Cage

Paul Chaffey

Paul Chaffey

Paul André Chaffey, næringslivsmann, høgrepolitikar og tidlegare stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Han gjorde comeback i rikspolitikken og blei statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet ved regjeringsskiftet i 2013.

Les meir om Paul Chaffey

Winston Churchill

Winston Churchill

Winston Churchill (1874–1965), legendarisk britisk statsminister, nobelprisvinnar i litteratur og saman med Franklin D. Roosevelt og Josef Stalin ein av dei tre statsleiarane som dikterte fredsløysinga etter andre verdskrigen.

Les meir om Winston Churchill