Hopp til innhold
X
Innhald

Christopher Giertsen

Christoffer Giertsen (ca. 1619-1679) frå Bergen, busett på Flahamar. Fut i Sogn, og stor jordeigar. Han stamma truleg frå den tyske ætta Morgenstierne frå Schlesien, for han nytta også «Morgenstierne» som familienamn.

Flytta til Flahamar

Giertsen budde i Sogndal på: Storgarden på Kvåle. Der vart han gift med ei kvinne frå Heiberg-ætta. Men då han vart enkjemann i 1653, kjøpte han garden Flahamar i Luster og flytta dit. No gifta han seg andre gongen med Bergitte Ludviksdotter Munthe (fødd 1634). Etterkomarane deira både i Sogn og Sunnfjord kalla seg sidan Munthe. På 1660-talet fekk Giertsen hand om store jordeigdeomar då han kjøpte det meste av Apostelgodset sine eigedomar i indre Sogn.

Soldatopprøret i 1659

Futen hadde også kapteins grad i militæret. I 1659 vart Giertsen saman med ein løytnant innblanda i eit blodig opprør under innskrivinga av soldatar i Solvorn. Mange av hovudmennene i opprøret fekk harde straffer. I 1664 kjøpte enkja Bergitte Munthe heile Jostedalen.

Sønene vart prestar

Fleire av sønene til futen Christoffer Giertsen Morgenstierne og kona Bergitte Munthe vart prestar som var flinke til å skaffe seg jordegods der dei kom. I ei teljing frå 1665 eigde Giertsen 109 kyr, 71 småfe, 6 hestar og 2 svin.

Vi finn Munthe-ætta som rikfolk og store jordeigarar m.a. i Ytre og Indre Hafslo, i Kroken, i Årøy i Sogndal kommune og i Hellevik ved Dalsfjorden. Far til Ludvig Christophersøn Munthe i Vik.

Sjå:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). Publisert digitalt etter avtale med NRK i 2014. 

I 2021 tek Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet over innhaldet i Fylkesleksikon for Sogn og FjordaneDette innhaldet blir derfor ikkje lenger oppdatert på allkunne.no. Feil eller manglar som blir melde inn til post(a)allkunne.no, blir registrerte og overleverte til denye eigaren 

Les meir om overtakinga av Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. 


Sist oppdatert: 03.03.2008