Hopp til innhold

Bob Dylan

Bob Dylan

Bob Dylan, tekstforfattar, songar og komponist. I 2016 fekk han nobelprisen i litteratur for å ha skapt nye poetiske uttrykk i den store amerikanske songtradisjonen.

Les meir om Bob Dylan

Émile Durkheim

Émile Durkheim, fransk professor i samfunnsfag, pedagogikk, og sosiologi. Han studerte korleis den framstormande moderniteten oppløyste tradisjonelle livsformer.

Les meir om Émile Durkheim

Halvard Drægni

Halvard Johan Thomasson Drægni, bedriftsleiar. Han la grunnlaget for industriell saftproduksjon i Sogn og sette språklege spor etter seg i både næringsliv og politikk.

Les meir om Halvard Drægni

Jon Dyrrdal

Jon Dyrrdal, sosialøkonom og ungdomslagsorganisator. Han kombinerte ny økonomisk og sosiologisk innsikt med eit sterkt organisatorisk engasjement i norskdomsrørsla.

Les meir om Jon Dyrrdal

Magnus Dagestad

Magnus Dagestad, treskjerar og skulestyrar. Han arbeidde for ein norsk riksstil, som han kalla det, ein brukskunst og ein prydkunst som bygde på det beste i den norske folkekunsten frå mellomalderen.

Les meir om Magnus Dagestad

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum, sosionom, profilert politikar, tidlegare leiar av partiet Venstre og stortingsrepresentant for Venstre frå Sør-Trøndelag og seinare Oslo i til saman 16 år. Han har vore statsråd i to regjeringar.

Les meir om Odd Einar Dørum

Per Dingsøyr

Per Dingsøyr var del av etterkrigsgenerasjonen med bladmenn som kjempa for den nynorske målforma, og var mellom mykje anna redaktør i Sogn Dagblad gjennom 33 år.

Les meir om Per Dingsøyr

René Descartes

René Descartes, latinisert til Renatus Cartesius, 1596–1650, var fransk filosof og matematikar, som blir rekna for å vere ein av grunnleggjarane av moderne filosofi.
Les meir om René Descartes

Sigvart Dagsland

Sigvart Dagsland

Sigvart Dagsland, vokalist, komponist og tekstforfattar. Iøyrefallande melodiar framførte på stavangerdialekt har vorte eit varemerke for Dagsland, men musikken hans har eit vidt spekter – frå høgtidelege salmar til laussleppt humor.

Les meir om Sigvart Dagsland

Simon Flem Devold

Simon Flem Devold, forfattar, journalist, jazzmusikar og kunstnar. Gjennom lesarbrevspalta «På skråss» i Aftenposten vart han talerør for ein heil generasjon born.

Les meir om Simon Flem Devold

Ståle Dyrvik

Ståle Dyrvik, historikar og forskar ved Universitetet i Bergen og ein av pionerane i norsk historisk demografi. Han har dessutan lokalhistorie, økonomisk historie og tidleg moderne historie som spesialfelt.

Les meir om Ståle Dyrvik

Øyvind Dybvad

Øyvind Dybvad, redaktør Norsk Barneblad. Det var han som skreiv manuskripta til dei nynorske teikneseriane i dei åra då desse blei folkeeige.

Les meir om Øyvind Dybvad