Hopp til innhold

Arne Espeland

Arne Magnus Espeland var lærar, forfattar og NRK-medarbeidar. I NRK var han ein av nynorskpionerane. Under andre verdskrigen gjorde han ein stor innsats som motstandsmann.

Les meir om Arne Espeland

Asbjørn Eidnes

Asbjørn Eidnes, nordnorsk skulemann og lokalhistorikar. I 47 år redigerte han Håløygminne, eit lokalhistorisk tidsskrift for heile Nord-Noreg.

Les meir om Asbjørn Eidnes

Bent Eia

Bent Eia

Bent Eia, norsk lyrikar som skriv om psykiske vanskar, filosofi og natur. Han debuterte på eige forlag i 1993 og har sidan gitt ut fleire diktsamlingar.

Les meir om Bent Eia

Bjarne Erlingsson

Bjarne Erlingsson, 1250–1313, sameina dei to store godskompleksa Bjarkøy og Giske og vart rekna for å vere den rikaste og viktigaste mannen i Noreg
Les meir om Bjarne Erlingsson

Bjørn Eidsvåg

Bjørn Eidsvåg er musikar, teolog, forfattar og komponist. Eidsvåg har vorte ein folkekjær artist ved å stille ærlege, folkelege og til dels vanskelege spørsmål, om tru, håp og tvil.

Les meir om Bjørn Eidsvåg

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen

Dagrun Jofrid Eriksen, stortingsrepresentant for Kristeleg Folkeparti frå Vest-Agder 1997—2013 og tidlegare nestleiar i partiet som føreslo å fjerne trusvedkjenningskravet for tillitsvalde i KrF.

Les meir om Dagrun Eriksen

Erik Eggen

Erik Eggen var lektor, dirigent, komponist og forfattar. Han tok doktorgrad i nordisk mellomaldermusikk og omsette fleire klassiske tekstar til nynorsk.

Les meir om Erik Eggen

Hallvard Eika

Hallvard Eika, politikar og organisasjonsmann. Han leidde Norges Bondelag i elleve år og hadde som handelsminister 1972–73 ansvaret for handelsavtalen med EF.

Les meir om Hallvard Eika

Ivar Eskeland

Ivar Eskeland, omsetjar, kritikar og talar. Han omsette over hundre bøker til nynorsk og bokmål og meistra begge målformer betre enn dei fleste.

Les meir om Ivar Eskeland

Johannes Eidnes

Johannes Heggelund Eidnes, skulemann og folkehøgskulelærar, var i ei årrekkje med i det frilyndte ungdomsarbeidet i Troms. Den første nordlandsbunaden for menn var ei brudgomsdrakt som Eidnes fekk sydd til seg sjølv i 1924.

Les meir om Johannes Eidnes

Jon Eikemo

Jon Eikemo

Jon Eikemo, folkekjær skodespelar på teater og film. Han har nådd eit stort publikum gjennom fleire einmannsførestillingar, ikkje minst med tekstane til Jakob Sande.

Les meir om Jon Eikemo

Kåre Elstad

Kåre Ivar Elstad, skulemann og dialektforskar med nordnorske dialektar som spesialitet. Frå 1974 var han tilsett ved Universitetet i Tromsø, frå 1984 som professor.

Les meir om Kåre Elstad

Ola Eian

Ola Eian

Ola Eian, student og politikar. Han var mannleg talsperson for Grøn Ungdom (GU), ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet Dei Grøne, frå 2016 til 2018.

Les meir om Ola Eian

Oskar Norman Eng

Oskar Norman Eng, lege, kommunepolitikar og stortingsrepresentant. I ungdomen var han med og stifta Det Norske Samlaget og var medredaktør i landsmålsblada Svein Urædd og Fram.

Les meir om Oskar Norman Eng

Ove Eide

Ove Eide

Ove Lidvar Eide, lektor, kulturarbeidar og forfattar frå Gloppen. Han har vore sterkt engasjert i formidlinga av Jakob Sande si dikting, og har òg skrive ein biografi om Sande.

Les meir om Ove Eide

Robert Eriksson

Robert Eriksson

Robert Eriksson, bedriftsøkonom, politikar og direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Eriksson er tidlegare stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Nord-Trøndelag og var arbeids- og sosialminister i Solberg-regjeringa 2013–15.

Les meir om Robert Eriksson

Severin Eskeland

Lars Severin Eskeland, skulemann, bokmann, målmann. Han var den første som skreiv artiumsstil på landsmål og var i 30 år rektor ved lærarskulen på Stord.

Les meir om Severin Eskeland

Velle Espeland

Velle Nils Espeland, teikneserieomsetjar og dagleg leiar i Norsk visearkiv, har gjort spøkjelse til ein av spesialitetane i dei folkloristiske arbeida sine.

Les meir om Velle Espeland

Aage Engesæter

Aage Engesæter, historikar og museumsdirektør i Sogndal. Han har hatt ei sentral rolle i historieforsking og formidling ved Sogn og Fjordane distriktshøgskule og Sogn Folkemuseum sidan 1970-åra.

Les meir om Aage Engesæter

Åsleik Engmark

Åsleik Engmark

Åsleik Audgar Engmark, skodespelar, regissør, komikar og songar som har hatt ein sentral posisjon innanfor norsk teater, film og stand-up sidan 1980-åra. Med si karakteristiske stemme har han dubba ei rekkje kjende figurar på animasjonsfilm.

Les meir om Åsleik Engmark