Hopp til innhold
Portrettmåleri av Olav Andreas Eftestøl. Kjelde: digitaltmuseum.no. Inventarnr.: GMF.25332. Eigar: Stiftelsen Glomdalsmuseet. CC BY-NC-SA 4.0.
Portrettmåleri av Olav Andreas Eftestøl. Kjelde: digitaltmuseum.no. Inventarnr.: GMF.25332. Eigar: Stiftelsen Glomdalsmuseet. CC BY-NC-SA 4.0.
X
Innhald

Olav Andreas Eftestøl

Olav Andreas Eftestøl, skulemann og politikar. Han skipa lærarskulen på Elverum og tok initiativet til det første fylkesmållaget i landet.

Eftestøl var fødd i Fjotland (no Kvinesdal) i Vest-Agder 6. august 1863 og døydde 16. april 1930 i Kongsvinger. Foreldra var gardbrukarar, og han vart uteksaminert frå Kristiansand seminar i 1882. Etter åtte år som lærar i Agder og Hedrum kom han i 1890 til Elverum. I fire år var han her lærar og styrar på privatskulen som den seinare svigerfar hans, Eivind O. Torp, hadde skipa i 1873.
I 1892 var Eftestøl den sentrale drivkrafta i skipinga av Elverum lærerskole, som han sjølv styrte til 1907. Han vart då skuledirektør i Hamar stift, ein av dei første skuledirektørane i landet utan teologisk embetseksamen, og hadde embetet til han døydde.
Eftestøl engasjerte seg politisk, 1900–06 som formann i Hedemarkens amts arbeiderforening og 1906–15 som stortingsrepresentant for Arbeidardemokratane. Både som skulemann og politikar kjempa han for ein einskapsskule med ein landsskule på høgd med byskulen, meir likestilling, auka rom for praktiske fag og veikare band til kyrkja.
Eftestøl var målmann og tok initiativet til det første fylkesmållaget, Austmannalaget, som vart skipa i januar 1899 med Eftestøl som første formann (til 1901). Elverum lærarskule vart under hans leiing eit særs viktig sentrum for målreisinga i Hedmark og Oppland.
Kjelder
Paul Tage Halberg: «’...fælles barneskole for alle – en stor forsvarstanke’. Arbeiderdemokratenes skolepolitikk frem til 1920». Historisk tidsskrift 2004
Jakob Haraldseid (red.): Austmannalaget i 25 år. Hamar 1924
Oddvar Vormeland: «Olav Eftestøl», Norsk biografisk leksikon, bd. 2. Oslo 2000

Først publisert: 12.08.2011
Sist oppdatert: 13.06.2019