Hopp til innhold

Anders Folkestad

Anders Jan Folkestad, lektor og fagforeiningsmann, leiar for UNIO – hovudorganisasjonen for universitets- og høgskuleutdanna – sidan han vart oppretta i 2001.

Les meir om Anders Folkestad

Bjarne Fidjestøl

Bjarne Fidjestøl, tidsskriftredaktør, språk- og litteraturforskar. Knapt nokon har i seinare tiår formidla norrøn språk- og litteraturhistorie med større tyngd og språkleg presisjon.

Les meir om Bjarne Fidjestøl

Claus Frimann

Claus Frimann

Claus Frimann, prest og diktar, skreiv populære folkelege dikt og viser med eit klart folkeopplysningspreg. Den folkekjære diktarpresten var òg ein dugande forretningsmann, med sterk økonomisk sans.

Les meir om Claus Frimann

Erik Fossåskaret

Erik Fossåskaret, kultursosiolog med særleg kunnskap om stad, region, identitet og kulturelle endringsprosessar på Vestlandet, i Hardanger, Rogaland og Ryfylke.

Les meir om Erik Fossåskaret

Erling Folkvord

Erling Folkvord

Erling Folkvord, politikar for partiet Raudt. Han er den einaste som har representert det tidlegare partiet Raud Valallianse (RV) på Stortinget. Gjennom eit sterkt engasjement har han oppnådd å verte høgt respektert også av mange politiske meiningsmotstandarar.

Les meir om Erling Folkvord

Gabriel Frøholm

Gabriel Frøholm

Gabriel Andersson Frøholm, sivilingeniør og major. Ein meiningssterk og framsynt talsmann for moderne vegløysingar og ein stilsikker skribent som hadde sin standardkommando når han ikkje fann gode nynorske avløysingsord for militære kommandoar: ”Gjev gaum!”

Les meir om Gabriel Frøholm

Gunnar Flikke

Gunnar Bård Flikke, journalist og sjefredaktør i Adresseavisa i 18 år, mellom 1988 og 2006. Han har arbeidd for avisa i meir enn 40 år.

Les meir om Gunnar Flikke

Jan Terje Faarlund

Jan Terje Faarlund, språkforskar og professor. Han var med og skreiv Norsk referansegrammatikk, den største grammatikken som er utgitt for norsk språk.

Les meir om Jan Terje Faarlund

Johannes Farestveit

Johannes Farestveit var forleggjar med teft for omsette nynorske spenningsbøker for born. Mest kjend er han som redaktør i Norsk Barneblad, dessutan var han teikneserieforfattar og omsetjar.

Les meir om Johannes Farestveit

Jon Faukstad

Jon Faukstad, trekkspelar og akkordeonist, formidlar av tradisjonsmusikk frå Gudbrandsdalen, men har òg har teke initiativ til ny musikk for akkordeon.

Les meir om Jon Faukstad

Jon Fosse

Jon Fosse

Jon Olav Fosse, forfattar, dramatikar og omsetjar, ei særmerkt røyst i ny norsk litteratur. Fosse fekk i 2015 Nordisk råds litteraturpris for Andvake-trilogien.

Les meir om Jon Fosse

Julius Fure

Julius Andreas Fure, høgrepolitikar frå Selje som sette sterke spor etter seg, ikkje minst i det fylkespolitiske arbeidet i Sogn og Fjordane.

Les meir om Julius Fure

Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg, næringsmiddelteknikar, politikar frå Framstegspartiet og tidlegare olje- og energiminister. Som olje- og energiminister frå Vesterålen i 2018–2019 var han tilhengjar av oljeboring utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sjølv om regjeringa ikkje opna for det i stortingsperioden.

Les meir om Kjell-Børge Freiberg

Knut Fortun

Knut Fortun, informasjonssjef og ungdomslagsmann. Aldri hadde Noregs Ungdomslag fleire medlemer enn i hans tid som dagleg leiar i organisasjonen.

Les meir om Knut Fortun

Knut Magne Flølo

Knut Magne Flølo

Knut Magne Flølo, elektrikar, gründer, tidlegare ordførar i Vestnes kommune og stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Møre og Romsdal. Han møter fast som representant for landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Les meir om Knut Magne Flølo

Kolbein Falkeid

Kolbein Falkeid

Kolbein Falkeid er ein norsk poet som skriv folkelege, ofte kvardagslege dikt i ein modernistisk tradisjon. Lokale og universelle tema og motiv glid saumlaust saman i Falkeid sin poesi. Han har òg skrive tekstar for viserock-gruppa Vamp.

Les meir om Kolbein Falkeid

Kåre Flokenes

Kåre Flokenes, høgskulelektor og språkforskar frå Askvoll, busett i Stavanger. Han har gått i djupna når det gjeld stadnamna på fødestaden og har omsett norrøn mellomalderlitteratur til moderne norsk.

Les meir om Kåre Flokenes

Odd Furøy

Odd Furøy, skodespelar, fiskarson som vart lærar, som forlét skulelivet til fordel for teaterkunsten, og som meinte at anonymitet er ein livskvalitet.

Les meir om Odd Furøy

Oddleif Fagerheim

Oddleif Fagerheim, lærar og politikar frå Fjaler. Politisk stod han langt ute på venstresida i Arbeidarpartiet. Han brann for folkeopplysning og kultur, og ei av hjartesakene hans var nordisk samarbeid.
Les meir om Oddleif Fagerheim

Ola Five

Ole («Ola») Olsen Five, skulemann, venstrepolitikar og skyttarlagsorganisator. Han var hovudmannen bak folkevæpningsrørsla i 1880-åra.

Les meir om Ola Five

Olaus Fjørtoft

Olaus Fjørtoft

Olaus Johannes Amundsen Fjørtoft er ein av dei mest interessante og originale personane i nynorsk kulturhistorie. Han var matematikar, skribent og politisk agitator, og var ytterleggåande både i kristentru, sosialisme og målsak. Berre 14 år gamal gav han ut ei lærebok i praktisk rekning.

Les meir om Olaus Fjørtoft

Olav Fjose

Olav Fjose, sokneprest og prost i Bjørgvin bispedøme. Han var ein av sju norske prestar som vart ordinert i Sverige under krigen.

Les meir om Olav Fjose

Olav Flaaten

Olav Flaaten, lærar. Han var med i Døleringen, var medredaktør av bladet Svein Urædd, skreiv bygdeviser og var med og skipa Telelaget i Oslo.

Les meir om Olav Flaaten

Ragnhild Foss

Ragnhild Antonia Maria Foss, omsetjar og trygdefullmektig. Foss gjorde eit pionerarbeid med å setje om kyrkjeleg norsk mellomalderdikting frå latin til nynorsk.

Les meir om Ragnhild Foss

Rasmus Flo

Rasmus Jørgensen Flo, filolog, lærar, språkrettar, omsetjar og tidsskriftredaktør. Han gjorde hovudarbeidet med tidsskriftet Syn og Segn dei første åra.

Les meir om Rasmus Flo

Sigurd Fjær

Sigurd Fjær, teolog og prest. Han var domprost i Nidaros frå 1946 til 1959, kjend for eit ope kristensyn og eit sterkt kulturengasjement.

Les meir om Sigurd Fjær

Stein Fossgard

Stein Fossgard, folkehøgskulestyrar, seinare tilsynsmann for folkehøgskulane, i mange år mellom dei fremste tillitsmenn i fråhaldsrørsla.

Les meir om Stein Fossgard

Trygve Fosstveit

Trygve Fosstveit, kringkastingsmann og folkeopplysningsmann. Han arbeidde i over 30 år i undervisningsradioen i NRK og var drivkrafta bak radiokurs i nordsamisk.

Les meir om Trygve Fosstveit

Ulrikke Falch

Ulrikke Falch er forfattar, påverkar og skodespelar. Ho tek aktivt del i det offentlege ordskiftet, særleg med unge jenter i målgruppa. Mest kjend er Falch for rolla ho spela i nettdramaserien SKAM.

Les meir om Ulrikke Falch

Åse Lilleskare Faugstad

Åse Lilleskare Faugstad er utdanna i språk og litteratur og har hittil gitt ut elleve diktsamlingar. Ho har også omsett dikt frå engelsk og omsett eigne dikt til engelsk. 

Les meir om Åse Lilleskare Faugstad

Åsmund Farestveit

Åsmund Farestveit, teolog, sokneprest og romanforfattar frå Voss med lidenskap for nynorsken. Kombinasjonen av kristentru og livet på Vestlandet utgjorde grunnlaget for forfattarskapen.

Les meir om Åsmund Farestveit