Hopp til innhold
X
Innhald

Olav Fjose

Olav Fjose, sokneprest og prost i Bjørgvin bispedøme. Han var ein av sju norske prestar som vart ordinert i Sverige under krigen.

Olav Fjose var fødd 5. november 1912 på Voss og døydde same staden 24. februar 2005. Han tok lærareksamen i 1938 og byrja deretter å studere teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo. I 1940 gifta han seg med Bergfrid Fjose. Då krigen kom, engasjerte han seg i motstandsarbeidet. I 1943 måtte han flykte til Sverige, der han slutta seg til dei norske polititroppane. I 8. bataljon var han kombinert maskingeværskyttar og feltprest.
Han fullførte teologisk embetseksamen ved Uppsala Universitet hausten 1943 og var ein av tre nordmenn som tok norsk praktisk-teologisk eksamen i Uppsala våren 1944. I november vart han ordinert i Strängnes domkyrkje til prest for dei norske polititroppane – med løyve frå den norske London-regjeringa.
Etter krigen var Fjose styrar for Ungdomsheimen Kvamskogen. I 1952 vart han kapellan på Voss, deretter sokneprest i Årdal. Frå 1966 til han pensjonerte seg i 1979 var han sokneprest i Fana ved Bergen og prost i Midhordland. Då han vart pensjonist, busette han seg på Voss.
Som prest var Olav Fjose oppteken også av dei som stod i utkanten av kyrkja. Mellom anna engasjerte han seg i arbeidet til Menighetsinstituttet, som freista å kome i samtale med arbeidarrørsla og industrien.
Kjelder
Gustaf Aulén: «Norska prästvigningar i Strängnäs domkyrka», Festksrift til biskop Arne Fjellbu på 70-årsdagen. Oslo 1960
Hallgeir Elstad: «'Mitt livs rikaste minnen'. Biskop Auléns 'norska kyrkofrender'», i Jarl Jergmar (red.): Gustaf Aulén. En biskop på barrikaderna. Strängnäs stift 2010
Prester i Den norske kirke og andre teologiske kandidater. Den norske kirkes presteforening, Oslo 1990
Kjartan Rødland: «Prest med maskingevær», Bergens Tidende 21.7.1993

Først publisert: 17.01.2012
Sist oppdatert: 17.01.2012