Hopp til innhold

Anetta Garathun

Anetta Garathun, lærar, forleggjar og annonsesjef. Ho var den første kvinnelege forleggjaren med nynorskbakgrunn og var forleggjar for mellom anna Per Sivle.

Les meir om Anetta Garathun

Anne Grimdalen

Grimdalen var fødd i Tokke 1. november 1899 og døydde 3. oktober 1961. Etter Statens handverk- og kunstindustriskule 1922–26 var ho student under Vilhelm Rasmussen ved Statens kunstakademi i Oslo.

Les meir om Anne Grimdalen

Anne Gullestad

Anne Gullestad, skodespelar, instruktør og teatersjef. Gullestad gjekk i bresjen for å opprette regionteater i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Les meir om Anne Gullestad

Brynjulv Gjerdåker

Brynjulv Gjerdåker er historikar og har særleg arbeidd med norsk jordbrukshistorie. Han var historieprofessor ved Høgskulen i Volda frå 2002 til 2013.

Les meir om Brynjulv Gjerdåker

Eli Kari Gjengedal

Eli Kari Gjengedal, akvaingeniør, forfattar, programleiar, tidlegare vêrmeldar på TV2 og seinare redaksjonssjef for vêrmeldingane på den same kanalen.

Les meir om Eli Kari Gjengedal

Gerhard Garatun-Tjeldstø

Gerhard Garatun-Tjeldstø, journalist og forfattar. Han fekk læretida si i Gula Tidend, arbeidde i 25 år i Bergens Tidende som fiskerimedarbeidar og teatermeldar, og han skreiv om menneske ved havet.

Les meir om Gerhard Garatun-Tjeldstø

Harald Grenske

Harald Grenske, konge i Vestfold på 900-talet. I følgje sagatradisjonen var han sonesons son av Harald Hårfagre og far til Heilag-Olav.

Les meir om Harald Grenske

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati, politikar og statssekretær. Tidlegare formann i Framstegspartiets Ungdom. Han var den første leiaren i FpU med innvandrarbakgrunn og den første fleirkulturelle leiaren i eit ungdomsparti nokon gong.

Les meir om Himanshu Gulati

Håvard Gibøen

Håvard Knutson Gibøen, spelemann og gardbrukar frå Telemark, den sentrale figuren i ei av dei viktigaste tradisjonslinene i norsk folkemusikk.

Les meir om Håvard Gibøen

Ivar Grøvik

Ivar Grøvik var målmann, folketalar og lokalhistorikar. Grøvik gjorde kultursoga om Sunnmøre til livsoppgåve og brukte store delar av livet sitt på ungdomslagsrørsla.

Les meir om Ivar Grøvik

Jørgen Gravvold

Jørgen Alfred Gravvold var ein folkekjær poet, visediktar og revyforfattar på Nordmøre. Mange av tekstane hans har fått eit nasjonalt publikum gjennom samarbeidet med komponisten Henning Sommerro.

Les meir om Jørgen Gravvold

Leiv Arne Grimstad

Leiv Arne Grimstad, journalist i lokalavisa Vikebladet Vestposten og forfattar av barnebøker og misjonsbøker. Han har arbeidd som lokalavisjournalist i meir enn 40 år.

Les meir om Leiv Arne Grimstad

Magne Gaasemyr

Magne Gaasemyr, journalist, siviløkonom og tidlegare sjefredaktør i Bergens Tidende. Han har vore tilsett i denne avisa i meir enn 20 år.

Les meir om Magne Gaasemyr

Mathias Dahl Gjessing

Mathias Dahl Gjessing var jurist og ein tidleg talsmann for landsmålet. Han skreiv sentrale avisartiklar i 1850-åra, men i språkhistoria har han vore lite påakta.

Les meir om Mathias Dahl Gjessing

Naum Gabo

Naum Gabo, 1890–1977, var russisk-amerikansk bilethoggar og ein av dei leiande figurane innanfor den russiske konstruktivismen.

Les meir om Naum Gabo

Nikolaus Gjelsvik

Nikolaus Gjelsvik

Nikolaus Mateus Gjelsvik, jurist og rettsvitar, og ein av dei fremste målhovdingane tidleg på 1900-talet. Som formann i fleire av dei viktigaste norskdomsorganisasjonane på same tid stod han som ein av dei fremste spydspissane for heile denne rørsla.

Les meir om Nikolaus Gjelsvik

Paul Martinus Gjærder

Paul Martinus Gjærder, sjølvlærd bladmann og boktrykkjer som stor i fremste rekkje blant idealistane som bygde grunnmuren til den nynorske pressa på slutten av 1800-talet.

Les meir om Paul Martinus Gjærder

Peter Gitmark

Peter Gitmark

Peter Skovholt Gitmark, siviløkonom og tidlegare stortingsrepresentant for Høgre frå Vest-Agder. Han var den yngste stortingsrepresentanten frå Sørlandet gjennom tidene då han blei vald inn som 24-åring i 2001.

Les meir om Peter Gitmark

Sigmund Groven

Sigmund Groven er musikar, komponist og ein av dei fremste munnspelartistane i verda. Bak seg har Groven ei rekkje plater med eigne komposisjonar og tolkingar av populære låtar, folkemusikk og klassiske stykke, til dømes «Vårsøg», frå albumet Songar utan ord frå 1984.

Les meir om Sigmund Groven

Steinar Gimnes

Steinar Olav Gimnes, forskar i nordisk litteratur ved NTNU i Trondheim. Han er ein profilert litteraturformidlar og har gitt ut ei rekkje bøker om norsk litteratur.

Les meir om Steinar Gimnes

Trond Giske

Trond Giske

Trond Giske, stortingsrepresentant og profilert politikar frå Arbeidarpartiet, har markert seg ved å manøvrere både prinsippfast og pragmatisk og utfordrar gjerne sterke miljø og posisjonar. Giske har vore utdanningsminister, kulturminister og næringsminister.

Les meir om Trond Giske

Ågot Gammersvik

Ågot Gammersvik, etnolog og museumsarbeidar. Dei siste tiåra har ho arbeidd seg fram til ein av dei mest framtredande posisjonane i den norske museumsverda.

Les meir om Ågot Gammersvik