Hopp til innhold
X
Innhald

Ågot Gammersvik

Ågot Gammersvik, etnolog og museumsarbeidar. Dei siste tiåra har ho arbeidd seg fram til ein av dei mest framtredande posisjonane i den norske museumsverda.

Ågot Gammersvik er fødd 30. mars 1949 i Drammen. Ho har utdanning som etnolog frå universiteta i Bergen og Oslo og har ei rekkje faglege arbeid bak seg. Etter å ha arbeidd på oppdrag for mellom anna Nordfjord folkemuseum og fleire fylkeskonservatorar gjekk ho i 1985 inn i museumsbransjen som konservator og direktør for Hardanger folkemuseum. I 2001–02 var ho direktør ved Norsk Sjøfartsmuseum, og sidan 2002 er ho direktør ved museet Maihaugen på Lillehammer, eit av dei største musea i Noreg.
 
Gammersvik har arbeidd mykje med strategisk museumsutvikling, mellom anna gjennom eit omfattande samarbeid mellom Maihaugen og Norsk Folkemuseum. Ho har ikkje minst vore oppteken av musea si rolle i reiselivet og med å dokumentere samtida, og ho har vore med på prosjekta «Dokument 2000» og «På sporet av den tapte samtid».
 
Gammersvik har hatt ei rekkje styreverv, mellom anna som leiar for Norges Museumsforbund, som medlem i sentralstyret for HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) og som varamedlem i Norsk kulturråd. Ho sit dessutan i Strategisk råd for reiseliv, som vart oppnemnt av regjeringa i 2008, der ei rekkje av toppleiarane i norsk reiseliv er med.

Først publisert: 10.09.2009
Sist oppdatert: 25.04.2013