Hopp til innhold
Foto: fpu.no
Foto: fpu.no
X
Innhald

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati, politikar og statssekretær. Tidlegare formann i Framstegspartiets Ungdom. Han var den første leiaren i FpU med innvandrarbakgrunn og den første fleirkulturelle leiaren i eit ungdomsparti nokon gong.

Himanshu Gulati er fødd 16. juni 1988 i Førde og voks opp i Høyanger i Sogn og Fjordane og Lillestrøm i Akershus. Han tok vidaregåande skule i 2004–07, valde så å avslutte medisinstudiet ved Universitetet i Oslo første året og reiste til Mumbai i India for å studere filmskaping. Så tok han ein bachelorgrad i økonomi og leiing ved Handelshøyskolen BI i 2008–10. I 2010–12 var han byrådssekretær for helse og eldreomsorg i Oslo og arbeidde som politisk rådgivar for Framstegspartiet si gruppe på Stortinget. 2013–14 var han statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og frå 2014 statssekretær på Statsministerens kontor.

I 2008–10 var han internasjonal leiar i FpU og formann i Akershus FpU. Han var nestleiar i FpU i 2010–12 og leiar 2012—14. Gulati er styremedlem i Skedsmo og Oslo Framstegsparti og kommunestyrerepresentant for Framstegspartiet i Skedsmo kommune frå 2007. Han var vararepresentant til Stortinget frå Akershus for Framstegspartiet for perioden 2009–13 og er første vara frå 2013.

Gulati har norsk-indisk bakgrunn, og politisk arbeider han for strengare innvandringspolitikk og lågare skattar. Når det gjeld distriktspolitikk, vil han setje ned avgiftene på bilar, satse på vegutbygging og gi kommunane større råderett over areala sine. Politikarane skal ha minst mogleg makt og folk mest mogleg råderett over eige liv og eigen eigedom.

Han var styremedlem i Youth Atlantic Treaty Organization Norway (YATA) i 2009–10.

Kjelder

«Første fleirkulturelle leiar for ungdomsparti», intervju med NRK Sogn og Fjordane, nrk.no: http://www.nrk.no/sognogfjordane/ny-leiar-i-fpu-med-roter-i-lavik-1.8033845 [lesedato 14.6.2013]

Himanshu Gulati, biografi, regjeringa.no: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/ovrig-politisk-ledelse/himanshu-gulati.html?id=742882 [lesedato 28.2.2014]

Peikarar

Biografi på nettsidene til FpU, fpu.no

«Tigermammaer fostrer vinnere», dn.no

«God karma», Morgenbladet 16.3.2012, morgenbladet.no

«Dette mener ungdomspartiene», ung.no

Først publisert: 25.09.2013
Sist oppdatert: 07.10.2015