Hopp til innhold
X
Innhald

Jørgen Gravvold

Jørgen Alfred Gravvold var ein folkekjær poet, visediktar og revyforfattar på Nordmøre. Mange av tekstane hans har fått eit nasjonalt publikum gjennom samarbeidet med komponisten Henning Sommerro.

Jørgen Gravvold var fødd i Bøverdalen i noverande Surnadal kommune 16. september 1930 og budde der til han døydde 9. mars 2005. Han sleit med helsa heile livet, etter å ha fått engelsk sjuke som spedbarn. Men, som han skriv i diktet «Som ein kvalross på land»: Det har gjort meg til trubadur.

Gravvold laga sjølv melodi til mange av dikta og visetekstane sine. Han samarbeidde òg med mange andre trubadurar og komponistar på Nordmøre, mellom andre Eva Peggy Stensønes, Trygve Brøske, Kolbjørn Botten og nemnde Sommerro.

Songar som «Leirfivellandet» (musikk: T. Brøske) og «Bøverdalsrock» (musikk: H. Sommerro) viser både spennet og musikaliteten i forfattarskapen til Gravvold. Desse eigenskapane nytta han i samarbeidet med fleire kor og grupper. Han song sjølv i tre kor, og han spela gitar både til husbruk og til dans.

Gravvold veksla mellom nynorsk og dialekt, og mellom skjemt og alvor. I tillegg til ein rik produksjon av dikt, viser og revytekstar omarbeidde han Oskar Braatens Den store barnedåpen og songtekstane i Alf Prøysens Trost i taklampa til surnadalsdialekt. Prøysen gav òg gode råd om skriving, etter at Gravvold sende dikt til Søndagsposten i radioen i 1960-åra.

Gravvold skreiv mange prosatekstar og dikt i lokalavisene og er representert i fleire viseantologiar, både som forfattar og komponist. Han fekk tildelt Kleivaprisen, Surnadal kommunes kulturpris, i 2001. Same året vart han hylla med Jørgen-kabareten av Svarrabærje Teaterlag. Seinare er Bøverdalspelet sett opp til minne om Gravvold.

Gravvold var ein smålåten mann og drog på det når det vart spørsmål om å gi ut dikt og viser i bokform. I 2006, året etter at han døydde, gav Surnadal Heimbygdlag ut samlinga Ville blomstra.

Kjelder

Samtale med Lilli Husby, kulturleiar i Surnadal kommune, 2017

Jørgen Gravvold: Ville blomstra. Viser og dikt. Surnadal Heimbygdlag 2006

Peikarar

Jørgen Gravvold, diskografi på Rockipedia, rockipedia.no 

Trollheimsporten: «Ny hyllest til Jørgen», omtale av Jørgen Gravvold-oppsetjing, trollheimsporten.no 

Rita Aarnes: «Mellom latter og melankoli», om Bøverdalspelet i Tidens Krav, tk.no 

Først publisert: 09.03.2018
Sist oppdatert: 14.11.2018