Hopp til innhold
X
Innhald

Joseph Louis Gay-Lussac

Joseph Louis Gay-Lussac, 1778–1850, var fransk fysikar og kjemikar. Han framstilte grunnstoffet bor og fann at også jod er eit grunnstoff.
 
Han formulerte Gay-Lussacs lov i 1802. Ho seier at volumet av ein gass ved konstant trykk, og trykket av ein gass ved konstant volum er proporsjonalt med den absolutte temperaturen. Lova blir kalla Charles' lov i engelsktalande land. Ho blei opphavleg oppdaga av G. Amontons (1663–1703).

 
Redigert og omsett frå Caplex, digital utgåve 2000–2006
Einerett for nynorsk utgåve etter avtale med Cappelen Damm 2009
 

Først publisert: 01.12.2011
Sist oppdatert: 01.12.2011