Hopp til innhold
X
Innhald

Birger Hatlebakk

Birger Hatlebakk, sivilingeniør og oppfinnar, industriskapar med lokal forankring og internasjonal rekkjevidd.

Birger Hatlebakk, sivilingeniør og oppfinnar, industriskapar med lokal forankring og internasjonal rekkjevidd.

Birger Hatlebakk var fødd i Fræna kommune i Møre og Romsdal 20. august 1912 og døydde i Molde 27. mars 1997. Han arbeidde på broren sin mekaniske verkstad i 1928–32, gjekk realskule og gymnas i Molde i 1932–36 og vart uteksaminert som maskiningeniør ved Noregs Tekniske Høgskole i 1940.

Frå 1941 til 1953 var Hatlebakk tilsett som lærar ved Trondheim tekniske skole. Den vitskapelege teften og den praktiske dugleiken hans kom snart for dagen. Han konstruerte vindmøller, og i 1948 fann han opp glamoxeringsmetoden, som han tok i bruk i produksjon av lysarmatur. Fabrikken vart flytta til Molde i 1957 og ekspanderte i inn- og utland.

Frå 1970 utvikla Hatlebakk Moxy-dumparen, ein anleggsmaskin til å frakte materiale i ulendt terreng, og dumparen vart sett i produksjon i Fræna i 1974. Moxy-dumparen selde godt, men bedrifta sleit økonomisk, og etter to konkursar vart Moxy-fabrikken kjøpt opp av eit engelsk firma i 1983. Hatlebakk meinte at konkursane kunne ha vore unngått. Han kjende seg motarbeidd av offentlege og private kreditorar og av konkurrentar, ein prosess han skriv utførleg om i boka Dragkampen om norsk industri. Tilfellet Moxy.

Hatlebakk samla dei mange bedriftene sine i selskapet Glamin i 1971. Då selskapet var på høgdepunktet rundt 1980, hadde Glamin nesten tusen tilsette og var ein av dei største arbeidsplassane i landet.

I 1979 fekk Hatlebakk tildelt ein internasjonal pris for innsatsen sin som industribyggjar, i 1993 fekk han Norske Ingeniørers Forenings gullmedalje for teknisk utvikling.

Kjelder

Per Arnt Harnes: «Gründeren Birger Hatlebakk», Romsdal sogelag. Årsskrift 1999. Molde 1999

Birger Hatlebakk: Dragkampen om norsk industri. Tilfellet Moxy. Oslo 1983

Først publisert: 20.08.2015
Sist oppdatert: 20.08.2015