Hopp til innhold
X
Innhald

Daniel Helset

Daniel Matias Helset, journalist og redaktør i avisa Morgenposten og fleire fagblad. Helset starta og dreiv det første nynorske pressebyrået gjennom meir enn ein mannsalder.

Helset var fødd 12. september 1886 i Volda og døydde i Oslo 14. mars 1977. Han tok studenteksamen i 1909 og studerte ei tid jus, men han kom snart inn på den journalistiske vegen og starta som pressemann i Dagbladet i 1910. Etter å ha skrive ei kort tid for Norig i Skien og Buskeruds Amtstidende i Drammen, gjekk han i 1912 over til Morgenposten, ei upolitisk dagsavis i Oslo som gjekk under tilnamnet «Sværta». Avisa kom ut frå 1861 til 1971 og var tidleg på 1900-talet den største avisa i Noreg. Her var han var sjefredaktør i åra 1946–53.
 
I 1918 skipa Helset med støtte av mållag og ungdomslag Norsk Pressekontor, som han dreiv som ei privat verksemd i om lag 40 år. Verksemda fekk seinare namnet Norsk Bladkontor og hadde på det meste seks–sju tilsette. Trass i at han var ein ivrig målmann, skreiv Helset likevel berre på bokmål i dei fleste publikasjonane han redigerte.
 
Helset var svært interessert i motorisert transport og samferdsel og redigerte gjennom ei årrekkje NRF-Tidende, fagbladet til norsk rutebilnæring, og Motortidende. Han kunne vere reint propagandistisk når han skreiv artiklar om betre vegar og kommunikasjonar. For innsatsen sin fekk han mellom anna NAF si æresplate i gull og Kongens fortenestemedalje i gull, og han vart i 1964 utnemnd til riddar av første klasse av St. Olavs Orden.
 
Kjelder
Ottar Grepstad: Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Oslo 2006
«NRF-Tidendes redaktør gjennom 35 år, Daniel Helset, er død, 90 år». Rutebiltidende nr. 4/1977
Pressefolk. Biografiske opplysninger om Norsk Presseforbunds medlemmer. 1967
Arnulv Sudmann (red.): Norsk Allkunnebok, bd. 5. Oslo 1953

Først publisert: 21.07.2009
Sist oppdatert: 25.04.2013