Hopp til innhold
Foto: Stortinget
Foto: Stortinget
X
Innhald

Gjermund Hagesæter

Gjermund Hagesæter, jurist og tidlegare stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Hordaland i fleire periodar.

Gjermund Hagesæter er fødd 12. desember 1960 i Lindås i Hordaland. Han tok befalsutdanning i infanteriet på Heistadmoen i 1979–80 og Nordfjordeid vidaregåande skule i 1981–83. Hagesæter tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992 og tok bedriftsøkonomstudiet ved Noregs Handelshøyskole i 1995–99.

Han var offiser i Forsvaret i 1980–81 og 1983–85, juridisk rådgivar i FN-teneste i 1993–94, konsulent i Lindås kommune i 1993, assisterande helse- og sosialsjef i Lindås kommune i 1994–98 og juridisk konsulent i Lindås kommune i 1998–2000. Hagesæter var sjølvstendig forretningsdrivande i 2000–01, og var stortingsrepresentant for Framstegspartiet frå Hordaland 2001–17.

Hagesæter var formann i Lindås Framstegsparti i 1986–88, representant for Framstegspartiet i Lindås kommunestyre i 1987–95 og 1999–2001 og fast møtande representant i Hordaland fylkesting i 1989–95. Han var medlem av landsstyret i Framstegspartiet i 2002–05. Hagesæter var vararepresentant til Stortinget i periodane 1989–93 og 1997–2001, og hadde samanhengande fast plass på Stortinget for Framstegspartiet frå Hordaland 2001–17. Han var i perioden 2009–13 medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen og 2013–17 finanskomiteen og arbeidde politisk med å få ned talet på kommunar og redusere skattar og avgifter. I 2015–16 var han statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hagesæter har hatt ei rekkje offentlege verv, mellom anna var han medlem av rådet for Nordhordland Kraftlag i 1989–2001, medlem av samferdselsutvalet i Hordaland i 1991–95 og nestformann i styret for Haukeland sjukehus i 1991–95. Han var medlem av sentralstyret i Europabevegelsen i 2007–11. 

Hagesæter vart referert på nynorsk i Stortinget.

Kjelder

Gjermund Hagesæter, «Representanter og komiteer», stortinget.no: http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=GJH [lesedato 8.11.2012]

Peikarar

«Slo knockout på Bakke», om at Hagesæter toppar lista for FrP

«Vil legge ned 330 kommuner»

Først publisert: 05.06.2013
Sist oppdatert: 10.10.2017