Hopp til innhold
X
Innhald

Hans Jakob Horst

Hans Jakob Horst, skulemann og Venstre-politikar. Han var med og avlatiniserte den høgre skulen og var i 1872 medredaktør for det radikale landsmålsbladet Fram.

Hans Jakob Horst var fødd i Hammerfest 7. november 1848 og døydde i Oslo 17. mars 1931. Han voks opp i Tromsø, tok studenteksamen der i 1867 og vart cand.philol. ved universitetet i Kristiania i 1874. I 1875 vart han tilsett som adjunkt ved den høgre skulen i Tromsø. Han var overlærar ved skulen 1886–92 og rektor 1892–1908.
Horst var medlem av kommunestyret i Tromsø 1883–1908 og ordførar 1887–90. Frå 1889 til 1903 var han stortingsrepresentant for Tromsø og Bodø, i perioden 1906–1909 for Tromsø. På Stortinget var han formann for kyrkjekomiteen 1892–1903 og 1906–09, odelstingspresident 1892–99 og lagtingspresident 1900–03.
Han var ein sterk motstandar av unionen med Sverige og var oppteken av skulespørsmål. Latin og gresk i den høgre skulen skulle vike for moderne framandspråk og nasjonsbyggjande fag som norsk og historie. Han var medlem av kommisjonen som utarbeidde framlegg til lova av 1896 for den høgre allmennskulen og var med i utvalet som førebudde lov om landsgymnas i 1914.
I perioden 1901–15 var han formann i den norske gruppa i Det interparlamentariske forbundet. Han var oppteken av fredsarbeid, var medlem av Den internasjonale valdgiftsdomstolen i Haag 1906–29 og var medlem av Nobelkomiteen frå 1901 til han døydde.
Som student var Horst med i krinsen rundt Olaus Fjørtoft. Saman med Fjørtoft og andre var han med og stifta det handskrivne bladet Tiraljøren i studentsamfunnet i Kristiania i 1871. I 1872 var han medredaktør i det radikale landsmålsbladet Fram, som Fjørtoft hadde starta sommaren 1871.
Kjelder
Anton Aure: «Dei nynorske bladi. Eit stutt soge-oversyn», i Norskt Bladmannalag gjenom 10 aar – 1913–1923. Bjørgvin 1923
Einar Arne Drivenes: «Hans Jakob Horst», Norsk biografisk leksikon, bd. 4. Oslo 2001
Olaus Fjørtoft: Fram. Skrifter i utval, ved Jostein Mykletun. Bergen 1972
Fram, Kristiania 1871–1873
Einar Høigård og Herman Ruge: Den norske skoles historie. Oslo 1947
Tallak Lindstøl: Stortinget og statsraadet 1814–1914, bd. 1, del I. Kristiania 1914
K. Petersen (red.): Studenterne fra 1867. Kristiania 1917
Birger Risnes: Olaus Fjørtoft. Biografi og tekstar. Oslo 1985
Fredrik Barbe Wallem: Det norske Studentersamfund gjennom 100 år, 1813–1913. Kristiania 1916

Først publisert: 31.12.2011
Sist oppdatert: 31.12.2011