Hopp til innhold
X
Innhald

Laurents Hallager

Laurents Hallager, lege og språkmann som gav ut den største og beste ordsamlinga før Ivar Aasen.

Laurents Hallager var fødd 12. november 1777 i Bergen og døydde 2. februar 1825. Han tok til med medisinstudium i København i 1795 og tok doktorgraden i medisin i 1805. Etter studia flytta han tilbake til Bergen, der han sidan arbeidde som lege fram til han døydde.
Hallager hadde ei stor interesse for språk og gav mellom anna ut ei lærebok i fransk i 1798.
I 1802 kom Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. I innleiinga gjorde Hallager greie for dei språklege tilhøva i Noreg og særtrekk ved det norske språket. Med referanse til dansk og svensk skreiv han mellom anna at det norske «Bondemaal» berre mangla «Dyrkning ved Skrivter for at blive et selvstændigt Sprog ligesaa vel som hine». Nokon norskspråkleg separatisme finn vi likevel ikkje hos Hallager, og han ville at ordsamlinga skulle bli nytta til å «berige og fulstændiggjøre det fælles Skrivtsprog». Boka inneheld om lag 7000 ord og blir avslutta med nokre viser som døme på «bondespråket».
Etter at Hallager flytta tilbake til Bergen, kan det sjå ut til at språkinteressa forsvann, for han gav ikkje ut fleire bøker om slike tema.
Kjelder
Laurents Hallager: Norsk Ordsamling. Med innleiing av Lars S. Vikør. Bergen 2004

Først publisert: 09.02.2012
Sist oppdatert: 05.08.2014