Hopp til innhold
X
Innhald

Oscar Handeland

Oscar Handeland, misjonshistorikar og redaktør knytt til Norsk Luthersk Misjonssamband. Gjennom mange år underviste han i kyrkje- og misjonshistorie ved Fjellhaug misjonsskole i Oslo.

Oscar Handeland var fødd 14. april 1890 i Åseral i Vest-Agder og døydde i Oslo 1. september 1967. Han gjekk på misjonsskule på Framnes i Hardanger og i Bergen 1910–1911. I 1912 vart han redaksjonssekretær i Kineseren (frå 1937 Utsyn), hovudorganet til Det norske lutherske Kinamisjonsforbund (frå 1949 Norsk Luthersk Misjonssamband). Frå 1929 til 1936 var han redaktør for bladet. I 1948 starta han det lågkyrkjelege tidsskriftet Fast Grunn, som han redigerte til og med 1961. I 1924–30 sat han i hovudstyret for Kinamisjonsforbundet.
I den lange perioden frå 1915 til 1959 var Handeland lærar ved Fjellhaug misjonsskole i Oslo. Undervisningsfaget hans var kyrkje- og misjonshistorie, og han skreiv ei rekkje bøker innanfor dette fagområdet.
Trass i manglande formell utdanning synte han seg som ein grunding og kunnskapsrik historikar. Han hadde ein klar stil og var ein framifrå forteljar. I trebandsverket Vårløysing (1922–1936), utgitt i ny utgåve i 1966, skildrar han den lågkyrkjelege lekmannsrørsla på slutten av 1800-talet og byrjinga av 1900-talet. Han set vekkingane inn i eit vidt historisk og kulturhistorisk perspektiv, og kombinert med stor detaljrikdom gir dette inngåande innsikt i vekkingsrørsla sin fromleik. Verket er eit viktig bidrag til norsk kulturhistorie. I boka To linor i norsk kyrkje-politikk (1923) tek han for seg forholdet mellom Den norske kyrkja og den kristne lekmannsrørsla. Sjølv om det kunne vere strid mellom statskyrkjelinja og lekmannslinja, meinte Handeland at samhøvet mellom dei var ein styrke for det norske kyrkje- og kristenlivet. Kongens Budbærere i seks band (1937–1943) er det største misjonshistoriske verket Handeland har publisert. Her skildrar han historia til den moderne internasjonale misjonsrørsla.
Kjelder
Steinar Hunnestad: «Redaktør Oscar Handeland», Årbok for Den norske kirke 1968–69. Oslo 1969
Erik Kjebekk: Verden for Kristus. Norsk Luthersk Misjonssamband 1891–1991. Heimearbeidet. Oslo 1991
Erik Kjebekk: Fjellhaug misjonshøgskole 100 år. En historisk oversikt. Oslo 1998
Olav Uglem: «Oscar Handeland», Norsk misjonsleksikon, bd. 2. Stavanger 1966
Håkon Wergeland: «Handeland, Oscar», Norsk Allkunnebok, bd. 5. Oslo 1953
Carl Fr. Wisløff: Norsk kirkehistorie, bd. III. Oslo 1971
Peikarar
Bibliografi i Bibsys

Først publisert: 06.04.2012
Sist oppdatert: 06.04.2012