Hopp til innhold
X
Innhald

Per Halse

Per Halse, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Halse er teolog og har arbeidd mykje med språkhistorie innanfor den norske kyrkja.

Per Halse er fødd 24. januar 1957 i Ørsta. Etter å ha fullført Volda gymnas i 1976 gjekk han eit år på Øytun Folkehøgskule i Alta. Deretter studerte han ved Menighetsfakultetet i Oslo, der han vart cand.theol. i 1984. I 1990 tok han historie grunnfag ved Universitetet i Tromsø, og i 1993 grunnfag i pedagogikk ved Volda lærarhøgskule. I 2009 vart han Ph.D. ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, med avhandlinga Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859–1908.

Halse var kateket i Karlsøy 1985–87 og vikarierande sokneprest same staden 1987 og 1989–90. Han var vikarprest i Søre Sunnmøre prosti 1990–91 og arbeidde samstundes ved Volda vidaregåande skule. I 1991 vart han tilsett som høgskulelektor ved Volda lærarhøgskule. Denne skulen vart frå 1994 ein del av Høgskulen i Volda, der Halse framleis er tilsett. Frå 1999 var han førstelektor, frå 2009 førsteamanuensis. Frå august 2011 til 2015 var han rektor ved høgskulen.

Han sat i styret ved Høgskulen i Volda i perioden 2008–2015 og i styret for Norske Kyrkjeakademi 2008–2012. Sidan 2014 har han vore rådsmedlem i Nynorsk kultursentrum, frå 2018 som rådsordførar. 

Dei faglege tyngdepunkta til Halse er norsk kyrkjehistorie og Det nye testamentet. Han sameinar desse felta i avhandlinga si, der han ser på arbeidet med den første heilnorske bibelomsetjinga. Halse har skrive fleire lærebøker, mellom anna Gudsord og menneskeord, ei innføring i bibelkunnskap for bibelstudiet i allmennlærarutdanninga. Han har skrive fleire biografiske artiklar for Allkunne.

Kjelder

E-postar frå Per Halse 27.10. og 8.11.2011

Per Halse, presentasjon av tilsett, hivolda.nohttp://www.hivolda.no/index.php?ID=15194&lang=nyn&displayitem=183&module=admin [lesedato 6.4.2012]

Først publisert: 06.04.2012
Sist oppdatert: 20.03.2018