Hopp til innhold
X
Innhald

Torlaug Løkensgard Hoel

Torlaug Løkensgard Hoel, professor emerita og skriveforskar ved NTNU. Ho har fått prisar for framifrå forsking, forskingsformidling og pedagogisk virke.

Torlaug Løkensgard Hoel er fødd 10. mars 1939 i Ål i Hallingdal. Ho tok examen artium ved Oslo Sprogskole i 1958 og vart cand.philol. i 1973, med norsk som hovudfag. Etter det har ho lang praksis frå undervisning. I 1995 disputerte ho for dr.art.-graden med avhandlinga Elevsamtalar om skriving. Responsgrupper i teori og praksis ved Universitetet i Trondheim.

Hoel var førsteamanuensis ved Pedagogisk seminar, Universitetet i Trondheim frå 1980 og professor i fagdidaktikk ved Program for lærarutdanning (i dag Institutt for lærarutdanning) ved NTNU sidan 1999. Ho har òg vore prodekan ved Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing, NTNU, i perioden 2002–05, og har vore tilknytt Noregs forskingsråd som forskingsleiar og som fagleg ekspert.

Hoel har skrive ei rekkje fagbøker og artiklar om skriving. Fleire av dei er pensumbøker i høgare utdanning, mellom anna Skriving ved universitet og høgskolar – for lærarar og studentar (2008) og Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning (2000/2010), den siste i samarbeid med Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg.

Hoel er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. I 2012 fekk ho saman med Sissel Lie NTNUs likestillingspris.

Kjelder

E-post frå Torlaug Løkensgard Hoel 28.2.2010

Torlaug Løkensgard Hoel: Skriving ved universitet og høgskolar – for lærarar og studentar. Oslo 2008

Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo 2010

Kjell Håve: «Torlaug Løkensgard Hoel – ein lærar som lyttar», universitetsavisa.no, publisert 24.11.2006: http://gamle.universitetsavisa.no/dok_456594f2a60bd0.25144216.html [lesedato 20.7.2018]

Peikarar

Anne Winsnes Rødland: «Kjemper for det norske språket», publisert 2.11.2004, universitetsavisa.no 

Pressemelding: NTNUs likestillingspris for 2012, ntnu.no 

Først publisert: 12.02.2019
Sist oppdatert: 12.02.2019