Hopp til innhold
Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor
Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor
X
Innhald

Vidar Helgesen

Vidar Helgesen, jurist, diplomat, politikar og statsråd frå oktober 2013. Han overtok som klima- og miljøminister i desember 2015, og hadde rolla til og med januar 2018.

Vidar Helgesen er fødd 19. november 1968 i Bodø i Nordland og er oppvaksen på Nøtterøy i Vestfold. Han tok vidaregåande skule i 1984–87 i Tønsberg, var ferdig cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1998 og blei teken opp til Utanriksdepartementet sitt aspirantkurs i 1999.

Han var spesialrådgivar i Den internasjonale Raudekrossen i Genève i 1998–2001, arbeidde som advokatfullmektig i Oslo i 2001, var statssekretær i Utanriksdepartementet i 2001–05 og generalsekretær i Det internasjonale institutt for demokrati og valassistanse (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)) i Stockholm i 2005–13. Helgesen var statsråd og stabssjef ved statsministerkontoret 2013–15, med ansvar for EØS- og EU-saker. Frå desember 2015 til januar 2018 var han klima- og miljøminister. Helgesen gjekk av då Venstre gjekk inn i regjeringa Solberg i januar 2018.

Helgesen var medlem av sentralstyret i Unge Høgre i 1989–91, og han var nestleiar i Oslo Unge Høgre og leia Høgre sin kampanje i samband med EU-røystinga i 1994.

Politisk er Helgesen særleg oppteken av menneskerettar, fredsmekling og flyktningproblem. 

Helgesen har hatt fleire ulike verv, mellom anna var han medlem av styret i NGS (Norges Gymnasiastforbund) i 1987–89, leiar for Operasjon Dagsverk i 1987–88 og redaksjonssekretær i tidsskriftet Tidens Tegn i 1996–98. Han har òg fleire internasjonale verv. Han var redaktør for boka Grenser for politikk. Høyre som grensevakt? (1994), saman med Jan Tore Sanner og André Støylen, og Partiet, makten og staten (1995), som handlar om makta til arbeidarrørsla og Arbeidarpartiet.

Kjelder

Om Vidar Helgesen på regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/andre-dokumenter/smk/2013/statsrad-vidar-helgesen/id742919/  [lesedato 16.10.2013]

Om Vidar Helgesen på nettsida til Det internasjonale institutt for demokrati og valassistanse (IDEA): http://www.idea.int/about/who/vidar.cfm [lesedato 16.10.2013]

Pressemelding 17.1.2017: «Endringer i regjeringen», regjeringa.nohttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regjeringen/id2586129/[lesedato 17.1.2018]

Peikarar

Raja Balasingam og Gabriel Edwin Rosairo: «En samtale med statssekretær Vidar Helgesen», notam.no

«– Skal skaffe Norge en mer offensiv Europa-politikk», nrk.no

«Vidar Helgesen (45) blir statsråd», vestfoldblad.no

«Leader Profile: Vidar Helgesen, Secretary-General, International IDEA», detex.com

Først publisert: 04.02.2014
Sist oppdatert: 19.01.2018