Hopp til innhold
X
Innhald

Hans Blix

Hans Hansen Blix (Blixencrone) (1660-1728) frå Manger, busett på Flesje. Fut i Sogn 1692-1706. Frå 1700 viselagmann i Bergen, og frå 1705 justitiarius i overretten i Oslo. Adla under namnet «Blixencrone» 1712.

Etter skuldingar om korrupsjon i domarembetet vart han og resten av overretten frådømde embeta sine i 1728. Blix skaffa seg store jordeigedomar m.a. på Tue, Vangsnes i Vik, og Husabø og Henjum i Leikanger.

Ei av døtrene, Anna Cristine, vart gift med prestesonen Peder Leganger frå Vik, som overtok futeembetet og bustaden på Flesje etter svigerfaren i 1706.

Sjå også:

Kjelder

Kjeldeliste til Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane 

Artikkelen er basert på NRKs Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane (2001–2014). 

Publisert digitalt etter avtale med NRK 2014.

Artiklane i fylkeleksikonet blir dessverre sjeldan oppdaterte, grunna manglande ekstern finansiering etter at Allkunne tok over artiklane frå NRK. Meld gjerne frå om feil eller manglar til allkunne(a)allkunne.no.


Sist oppdatert: 26.07.2011