Hopp til innhold
X
Innhald

Per Juvkam

Per Juvkam, teolog og biskop i Den norske kyrkja. Frå 1961 til 1977 var han biskop i Bjørgvin bispedøme.

Per Juvkam var fødd 21. mars 1907 i Bagn i Sør-Aurdal (Oppland) og døydde i Oslo 22. februar 2003. Han tok teologisk embetseksamen i 1936, og etter fullført praktisk-teologisk eksamen vart han ordinert til prest i 1937.
Han var hjelpeprest i Sør-Aurdal i 1937 og i Vestre Toten frå 1938. Frå 1945 var han fullmektig ved Hamar bispekontor og frå 1947 stiftskapellan i Hamar bispedøme. I 1950 vart han sokneprest i Vestre Slidre og i 1957 residerande kapellan i Sinsen i Oslo. Frå 1961 til 1977 var Juvkam biskop i Bjørgvin.
Som ung hjelpeprest på Raufoss under krigen var Juvkam ein viktig leiar i den kyrkjelege motstandskampen i Hamar bispedøme. Seinare hadde han fleire viktige verv i Den norske kyrkja, mellom anna som formann i Presteforeininga i 1960–62 og i Det frivillige kirkeråd i perioden 1961–65. Som medlem av det offentlege stat/kyrkje-utvalet som arbeidde frå 1971 til 1975, høyrde han til fleirtalet som gjekk inn for å skilje stat og kyrkje.
Juvkam gjorde ein stor innsats for å fremje nynorsk som kyrkjespråk. Han var sentral i arbeidet med 1978-utgåva av den nynorske bibelomsetjinga til Bibelselskapet, og han fungerte som konsulent for den nynorske høgmesseliturgien som vart innført i 1977. Juvkam var formann i høyringsutvalet for Norsk Salmebok i 1983 og utarbeidde bøneboka for Den norske kyrkja (1991).
Kjelder
Ole D. Hagesæther: «Minneord over Per Juvkam», Bergens Tidende 26.2.2003
Norwall Hessen (red.): Prester i Den norske kirke og andre teologiske kandidater. Oslo 1990
Per Juvkam: Kirke og biskop i kamp. Hamar bispedømme under okkupasjonen. Oslo 2002

Først publisert: 07.06.2012
Sist oppdatert: 07.06.2012