Hopp til innhold
Foto: Morten Brun/ Gyldendal
Foto: Morten Brun/ Gyldendal
X
Innhald

Ingar Sletten Kolloen

Ingar Sletten Kolloen, journalist, biograf og forfattar som skriv både på nynorsk og bokmål. Han har skrive kritikarroste og populære biografiar om Tor Jonsson, Knut Hamsun, Joralf Gjerstad og dronning Sonja.

Ingar Sletten Kolloen er fødd 9. juli 1951 i Kvam i Gudbrandsdalen og bur på Lillehammer. Han vart tilsett som professor II i skriving og formidling ved Høgskolen i Lillehammer i 2010.
Kolloen starta yrkeskarrieren sin som journalist i ulike aviser. Sidan har han mellom anna vore redaktør i Den norske Bokklubben (1978–1982), dagleg leiar for kulturavdelinga i Aftenposten (1982–1989), leiar for planlegginga av kulturprogrammet under OL på Lillehammer (1989–1992) og redaktør i Dagningen (1992–1997).
Kolloen debuterte som biograf med Berre kjærleik og død (1999), som handlar om lyrikaren Tor Jonsson. I 2000 kom Blant bygdedyr og vestkantkrokodiller, som er eit utval prosatekstar av Jonsson. For desse bøkene fekk Kolloen ros for å gjere forfattarskapen til Jonsson tilgjengeleg att for nye lesarar.
Han oppnådde store salstal med biografiane Hamsun. Svermeren (2003) og Hamsun. Erobreren (2004), og han fekk mykje ros for eit omfattande kjeldearbeid. Som i biografien om Tor Jonsson imponerer Kolloen med å bruke Knut Hamsuns litteratur og litterære personar som kulisser og statistar for å skape eit levande og aktuelt portrett av forfattaren.
Også biografien Snåsamannen. Kraften som helbreder, som Kolloen gav ut i 2008, oppnådde store salstal. Boka handlar om Joralf Gjerstad frå Snåsa, som er ein vidgjeten handspåleggjar.
Kolloen er òg biograf for dronning Sonja. I 2012 kom Dronningen ut, og her gir Kolloen ei framstilling av livet til Sonja Haraldsen, som etter kvart vart dronning i Noreg, samstundes som han viser korleis det norske monarkiet har utvikla seg dei siste femti åra.
Kolloen er også skjønnlitterær forfattar. Han har skrive romanen Den fjerde engelen (2007), og han har skrive to drama for teateret. Berre kjærleik og død (1999) vart sett opp på Trøndelag Teater i 2000, og Jeg kunne gråte blod (2004) var på programmet til Riksteateret i 2004.
Ingar Sletten Kolloen fekk Melsomprisen for Berre kjærleik og død, og han fekk Den norske leserprisen (2004) for arbeidet med Knut Hamsun-biografien.
Kjelder
Espen Tørset: Lesemåte og litterære grep i Ingar Sletten Kolloens Hamsun. Svermeren, masteroppgåve i nordisk litteratur, NTNU. Trondheim 2006
Ingar Sletten Kolloen, forfattarside, gyldendal.no: http://www.gyldendal.no/Forfattere/Kolloen-Ingar-Sletten [lesedato 10.10.2012]
Ingar Sletten Kolloen, forfattarside, samlaget.no: http://www.samlaget.no/nn-no/forfattarar/k/ingar-sletten-kolloen.aspx [lesedato 26.5.2012]
Ingar Sletten Kolloen, forfattarside, nrk.no: http://www.nrk.no/nyheter/kultur/litteratur/1.1640611 [lesedato 25.5.2012]
Sigrun Dancke Skaare: «Ingar Sletten Kollen ansatt som professor II», hil.no: http://www.hil.no/hil/hil/nyheter/arkiv_2010/ingar_sletten_kolloen_ansatt_som_professor_ii [lesedato 26.5.2012]
Ingar Sletten Kolloen, «Ingar Sletten Kolloen», aftenposten.no: http://old.aftenposten.no/meninger/spaltister/kolloen/ [lesedato 26.6.2012]
Peikarar
Kaja Korsvold: «Kolloen går fra Snåsamannen til Dronning Sonja», aftenposten.no

Først publisert: 08.11.2012
Sist oppdatert: 20.08.2015